ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

İSPİR

ERZURUM İLİ İSPİR İLÇESİ
İSPİR İLÇE TANITIM
ispir
erzurum ispir
ispir erzurum
ispir resimler
ispir fotoğraflar
ispir manzaralar
ispir görüntüler
ispir video
ispir spor
ispir haber
ispir harita
ispir fasulye
ispir ceviz
ispir bal
ispir bekmez
ispir turizm
ispir otel
ispir yurt
ispir pansiyon
ispir konaklama
ispir konut
ispir emlak
ispir daire
ispir lojman
ispir toki
ispir satılık
ispir kiralık
ispir sağlık
ispir hastahanesi
ispir devlet hastahanesi
ispir ulaşım
ispir iklim
ispir kaymakamlık
ispir belediye
ispir nüfus
ispir emniyet
ispir meb 
ispir eğitim
ispir okul
ispir kurs
ispir lisesi
ispir ekonomi
ispir sanayi
ispir ticaret
ispir tarım
ispir hayvancılık
ispir arıcılık
ispir fasulye
ispir ceviz
ispir çermeli balı
ispir doğa
ispir gezi
ispir tatil
ispir raftink
ispir çoruh
ispir çermeli
ispir kültür
ispir sanat
ispir dernek
ispir
İSPİR İLÇE TARİH
TARİHİ YAPI Oldukça eski bir yerleşim alanı olan ilçemiz ve çevresine, Milattan, önce 9.yüzyılda Urartular hakim olmaya başlamış ve M.Ö. 753 yılında kökü Oğuzlara dayanan SAKA-İSKİT Türkleri bu bölgeye gelip yerleşmişlerdir.
 M.Ö. 665 yıllarında Çoruh nehri havzasına yerleşen Saka Türk’lerinin HESPERİT ve İSPİRİTİZ Boyları bu bölgeye İSPİR adını koymuşlardır. 1015’ ten itibaren Anadolu’ya başlayan Türk akınlarının tesir sahasında kalan yöremiz, 1071 Malazgirt
 Zaferinden sonra Türk topraklarına katılmıştır. Anadolu beyliklerinden sonra İlhanlılar, Karakoyun ve Akkoyunlular tarafından el değiştirilen İspir 1387 tarihinde Timur tarafından zaptedilmiş, daha sonra Karakoyunlular ve Şah İsmail hakimiyetine giren İspir ve yöresi 1514 Çaldıran Zaferi ile
 Yavuz Sultan Selim tarafından alınmış ve ondan sonra Osmanlı İmparatorluğunun bir Sancağı haline getirilmiştir.İlçe merkezinde bulunan Sultan Selim Camii Çaldıran Seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Han tarafından yaptırılmıştır. Birinci Dünya savaşı döneminde ilçemiz 1914 – 1918 yılları arasında Rus işgali ve Ermeni mezalimine uğramış, 25 Şubat 1918’de Kazım Karabekir Paşa Komutanlığında 1. Kafkas Kolordusuna bağlı birliklerce vatan topraklarına katılmıştır.
özel alan
ispir ilçe si kurtuluş savaşında ermenilere karşı,haraket saha planları başkapan müftü ve avcı köylü mevlüt efendi tarafından yapılmıştır.mevlüd efendi sultan abdulhamit tarafından özellikle bu bölgeye tayin edilmiştir..bölgedeki ermeniler ve yandaşları mevlüt efendinin ispirden alınması için çok üğraşmışlardır <<belge aşağıda>>
mevlüt efendi halit paşa bölgeye gelmeden bayburt everek te ve ispir çermelide savaşacak askeri halk tan hazırlamış idi...suluka hasan ve hüseyin kardeşleri çermelide masat boğazını kestirmiş ve 1.5 yıl ermeni çeteleri bu alandan erzuruma ve ispire girememiştir..mevlüt efendiye abdulhamitin verdiği görev kadı katipliği ,nüfus müdürlüğü tapu kadostra müdürlüğü bu görevleri aynı anda yapıyor idi...erzurum kongresine katılmış teşkilatı mahsusa isteği ile katılımı gizli tutulmuştur..
İSPİR İLÇE COĞRAFYA
 COĞRAFİ YAPI
 İlçemiz Erzurum’un kuzeyinde Mescit dağlarının kuzey eteklerinde ve Çoruh nehri vadisinde kalmıştır. Rakımı 1050 metre olup; yüzölçümü yaklaşık 2100 Km.2 dir. İlçemizin doğusu Tortum ve Yusufeli, batısı Pazaryolu, Kuzeyi Rize ve Artvin, Güneyinde ise Bayburt ile sınırlıdır. 2400 ile 3900 metre arasında irili ufaklı çok sayıda dağ mevcuttur. Kaçkar (3937 m.) Mescit (3240m) Toros (3500m.) Devedağı 3363 m.) Bozan (2292 m.) gibi yüksek dağları bulunmaktadır. Türkiye’nin en önemli akarsularından biri olan Çoruh nehri (Yaklaşık 335 Km.) de İlçemiz sınırları içerisinde doğup, ilçemizi baştan aşağı ikiye bölmektedir.
İSPİR İLÇE İKLİM
 İKLİM İlçemiz karasal iklim ve deniz iklimi arası bir geçiş yeri olup, ağırlıkla karasal iklim özellikleri görülmektedir. İlçemizde yıllık yağış miktarı 516-677 lt. civarında mevsimlere göre dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir. En fazla yağış İlkbahar aylarında 215.3 lt. en az yağış Kış aylarında 101.02 lt. miktarında görülür. Yandaki Grafik yıllık yağış miktarının mevsimlere göre dağılımını göstermektedir. 
İSPİR İLÇE SOSYAL YAPI 
Bayram, panayır, düğün ve okulların sosyal faaliyetleri içinde tipik Anadolu özelliklerini taşımaktadır. İlçemizdeki vatandaşlarımızın tamamı Müslüman Türk olup, dönme veya başka dine mensup kişi bulunmamaktadır. İlçemizde değişik kökenli halk ve aşiret, şeyh ağa gibi topluluklar bulunmamaktadır. İlçemize bağlı 87 köyümüzün elektriği mevcuttur. Köylerimizde içme suyu sıkıntısı olmayıp, bugüne kadar 79 köyümüzde kanalizasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
 Diğer köylerimizin de bu hizmete kavuşturulmaları için köy muhtarlıkları aydınlatılarak kanalizasyon yapımı için uygun şekilde talepler alınmakta, gerekli yardımın yapılabilmesi için İl Özel İdaresi Müdürlüğünden yardım istenmektedir. İlçemizde 23 köyün foseptik çukuru mevcut olup, 80 köyümüzün kanalizasyon ve foseptik çukurlarının yapılması için 2008 yılı Köydes programına alınması için teklifte bulunulmuştur
 İSPİR İLÇE EKONOMİ 
 TARIM VE HAYVANCILIK Yukarı Çoruh Bölümü ile, Çoruh Vadisi boyunca yer yer rastlayan kısmi düzlükler haricinde arazi bulunmamaktadır.Coğrafi yapının bu şekilde oluşu bölgede daha ziyade hayvancılığın ön plana çıkmasından etkili olmuştur.İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.Son yıllarda küçükbaş hayvancılıkta gerileme,büyükbaş hayvancılık da ise gelişme gözlenmektedir. Ekime ve dikime müsait toprakların azlığı ziraatın gelişimini engellemektedir.Bölgede az da olsa hububat,bağ-bahçe,sebzecilik yapılmaktadır.Son yıllarda ilçede seracılık başlamış ve gelişme eğilimi göstermektedir. İlçede yer yer raslanan ormanlık olan olmasına rağmen ilçe ekonomisine önemli bir katkıda bulunduğu söylenemez. 
 SANAYİ VE TİCARET
 İlçede hiçbir sanayi kuruluşu yoktur.Esnaf ve sanatkarların satmış oldukları hazır ürünler ile az da olsa ilçede üretilen bal,kuru fasulye,dut,ceviz,pestil,pekmez vs. ürünler çevre il ve ilçelere satılmaktadır. DİĞER GELİR KAYNAKLARI Tarıma elverişli alanların dar ve az olması nedeniyle bölge halkı iş bulmak amacıyla gurbet işçiliğine çıkmaktadır.Son yıllarda seracılık ve özellikle arıcılıktan ilçe ekonomisine girdi sağlanmaktadır.İlçede birkaç yerde
 suni balıkçılık yapılmaktadır.(Alabalık) İlçemiz ve yöresi yeraltı zenginlik kaynakları bakımından işletilmeyi bekleyen Kömür, Bakır ve Altın maden yataklarının bulunduğu ve bu maden yataklarının işletilmesiyle ülke ekonomisine kazandırılacağı açıktır. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İlçede istihdamı sağlayacak,işsizliği önleyecek herhangi bir imkan bulunmamaktadır.Bu nedenle de genç kesim genellikle gurbette iş aramaktadır.(Türkiye’nin büyük şehirleri ve yurt dışında
 İSPİR İLÇE EĞİTİM 
 İlçe genelinde okuma yazma oranı %98’e ulaşmış durumdadır. İlçemizde 1 Anadolu Lisesi, 1 Genel Lise,1 Endüstri Meslek Lisesi , 1 Sağlık Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi olmak üzere 5 adet lise ve dengi okul, 1 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu olmak üzere 7 adet İlköğretim okulu ile 26 köyümüzde ilkokul mevcuttur. 76 köyümüzde öğrenci azlığı nedeni ile okullar kapalı olup, 4 köyümüzde okul yoktur. 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. 26 Birleştirilmiş İlköğretim okulu ve 1 Halk Eğitim Merkezi mevcuttur İlçemizde; 1 Milli Eğitim Müdürü, 1 Şube Müdürü ve okullarda toplam 23 idareci, 11 memur, 9 hizmetli ile hizmet vermektedir. Ana sınıflarında 3 usta öğretici, kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere 6,İlköğretim okullarında 3 vekil, 3 ek ders ücreti karşılığı olmak üzere toplam 146 öğretmen, Lise ve dengi okullarında 2 sözleşmeli olmak üzere
 61 öğretmen görev yapmakta olup, İlçemizde toplam : 213 öğretmen görev yapmaktadır. Anaokulu ve anasınıflarında 126 öğrenci, İlköğretim okullarında 2120 öğrenci,Liselerde ise 677 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte olup, İlçemizdeki toplam öğrenci sayısı 2923’dir. Ayrıca İlçemizde Anadolu Lisesine ait 123, Endüstri Meslek Lisesine ait 170 kişilik erkek öğrenci yurdu, İmam Hatip Lisesine ait 90 kişilik erkek öğrenci yurdu ve 550 yatak kapasiteli öğrenci yurdu bulunan YİBO mevcuttur. İlçemizde 20 yatak kapasiteli Öğretmenevi ve ASO bulunmaktadır. Milli Eğitim kurumlarına ait 25 adet YİBO, 24 adet Anadolu Teknik ve Meslek Liselerine ait lojmanlar bulunmaktadır. Halk eğitim merkezinde 1 Müdür ve 2 Müdür Yardımcısı ve 1 memur ile hizmet vermektedir. İlçemizin kültürel ve sosyal yönden gelişmesi için çeşitli kurslar ve faaliyetler yapılmaktadır.
 Bu Faaliyetlere Toplam 1031 kişi katılmaktadır. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.. İlçemizde 1997–1998 yılında öğretime açılan, Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Arıcılık, su ürünleri, bahçe ziraatı, organik tarım, seracılık, ormancılık, pazarlama, muhasebe, işletme, büro yönetimi ve sekreterlik, dış ticaret programı olmak üzere toplam 11 bölüm mevcut olup, muhasebe ve işletmede ikinci öğretim de yapılmaktadır. Toplam 638 öğrenci mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız... İlçemizde 1976 yılında kurulan Halk Kütüphanesinde 10864 adet kitap bulunmaktadır. Yapılan istatistik sonucu Halk Kütüphanesinden 2007 yılı sonunda 4178 kişinin yararlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca günlük
2 gazeteye abone olunmuş ve kişiler internetten de faydalanmaktadır. İlçe merkezinde bir adet toprak futbol sahası mevcut olup,500 kişilik kapalı spor salonu hizmet vermektedir. İspir YİBO bünyesinde bir adet kapalı spor salonu mevcut olup, öğrenciler yararlanmaktadır. İlçemizde spor kulübü mevcut değildir. İlçemizde özel okul bulunmamakta olup, 1 dershane faaliyet göstermektedir. Bu dershanede OKS 32, OKS Arasınıfı 25, ÖSS mezunlardan 33, ÖSS lise son 15 ve ÖSS Arasınıfı 38 olmak üzere toplam: 143 öğrenci faydalanmaktadır. Yüksek öğrenim için Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yaptırılan 72 kız, 72 erkek olmak üzere toplam 144 kişilik kapasiteli öğrenci yurdunda şuan 45 kız, 37 erkek öğrenci kalmaktadır. Ayrıca ilçemizde 3 adet özel öğrenci yurdu bulunmaktadır.
 İSPİR İLÇE TURİZM 
 İspir hem tabiat güzellikleri ile hem de tarihi kalıntılarıyla turizme çok elverişlidir .Yedi göller, mağaralar ve dünyanın en hızlı akan nehirlerden biri olan Çoruh Nehri’ndeki rafting sporuna elverişliliği, özellikle yaz turizmi için çok önemlidir.Çim kayağı için uzun ve uygun pistler.Balon ve Yamaç paraşütçülüğü için gerekli engebeli ve yüksek dağlar ve tepeler ve ayrıca bütün bu güzelliklerin yanı sıra gerek ilçe merkezinde ve gerekse diğer yerleşim alanlarındaki kale ,cami,çeşme vb tarihi kalıntıları ve tabiat güzellikleriyle turizme açılmayı beklemektedir ispir ilçe tarih
 TARİHİ YERLER VE ESERLER
 DOĞA SPORLARI İspir Kalesi ve Camii Rafting Melik Halil Gazi Camii avcı köyü saltuklu mandırası Dağcılık Yazıcızade Çeşmesi Devedağı Kalesi Kanuni Sultan Süleyman Kitabesi
 TURİZM
 Saka Baba Elmalı Mağarası Maden Kalesi (Pehlivan) Sırakonaklar Dere Ağzı Mağarası Saltuklu Mezarları Karakale Su Çanağı Cankurtaran Kalesi Değirmenli Köyü Mağarası Yağlı Viranşehir Harabeleri Numanpaşa Köyü Kalıntıları Alacabük Han Kalıntısı Koç Köyü Taş Kemer Köprüsü Tuğrulşah Camii Kadıoğlu Medresesi Sandık Kalesi Karakale Kalesi Yedigöze Kalıntıları Akkoyunlu Harabeleri Zarbuna Bekir Paşa'nın Mezarı Karahan Harabeleri Köprüköy kilise Kalıntıları Ulubel Manastır Kalıntıları Neron'un Teknesi Demirkaya Köyü Kalıntıları Karakaya Köyü Kalıntıları Sırakonaklar Mezar Kalıntıları Sırakonaklar Köyü Tarihi Kilise Sırakonaklar Köyü Taş Evler Bahçeli Köyü Tarihi Kalıntıları Urartu Kalıntılar
ispir resimleri
ispir fotoğrafları
ispir ve rafting
ispir tanıtımı
ispir ve fasuülye
ispir yalancı cennet
http://ispircermeli.blogspot.com/
KURU FASULYESİ İLE ,

RAFTİNG SPOR LARIYLA, 
http://ispircermeli.blogspot.com/
MAĞARALARI İLE,
ÇORUH NEHRİ İLE ,
http://ispircermeli.blogspot.com/
 ALABALIKLARI İLE,
 ÇERMELİ BALI İLE,
http://ispircermeli.blogspot.com/

http://ispircermeli.blogspot.com/
KERTİ PEYNİRİ İLE,
http://ispircermeli.blogspot.com/
 FIRINCILARI İLE,
ÇALIŞKAN İNSANI İLE MEŞHUR BİR  İLÇE
İSPİR
, Erzurum ilinin bir ilçesidir.
Konu başlıkları [gizle]
1 Coğrafya
2 Kültür ve Sosyal Yapı
3 Ekonomi
4 İklim
5 Tarihi ve turistik yerleri
Coğrafya [değiştir]
Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi'nde olmasına karşın İspir ilçesi Karadeniz Bölgesi'ndedir. Küçük - büyük baş hayvancılık ve tarım bölgenin geçiminde önemlidir. Nüfusu 9800 ve yüzölçümü 2100 km²'dir. İlçe sınırları içerisinde 2400 ile 3900 metre arasında irili ufaklı çok sayıda dağ bulunmaktadır. Kaçkar,Mescit Dağı 3240 m, Deve Dağı 3363 m, Bozan Dağı 2924 m, Sandık Dağı 3186 m, Yassı Dağ 2500 m, Kazancık Dağı 2750 m, Korga Dağı 2364 m Ayazöldüren Dağı 2500 m, Asniyar Dağı]] 3040 m, Dilek Dağı 3549 m, Hasan Dağı 2900 m ve Nevse Dağı 3114 m bu dağlardan önemli olanlardır. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri İspir İlçesi'nden geçmektedir. Su sporları, özellikle rafting için ilçede çok uygun alanlar vardır. Doğa güzellikleri ile Türkiye'nin en güzel köşelerinden biridir.İspir İlçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 1229 metredir.[4]
İspir İlçesinin Koordinatları [5]
Latitude enlem Longitude boylam Altitude (feet)rakım.irtifa Lat (DMS) Long (DMS) Altitude (meters)rakım.metre
40.4819 40.9958 4035 40° 28' 55N 40° 59' 45E 1229
Kültür ve Sosyal Yapı 

İspir tarihsel yapısı ve önemli bir geçit noktası olduğundan kültürel anlamda zengin bir coğrafyadır.Doğu karadeniz ve Doğu anadolu bölgelerinin geçiş noktasında bulunan ispir bir çok kültürü bir arada barındırır.kuzey kesiminde ağırlıklı karadeniz kültürü hakim iken güney kesiminde Erzurum ve Doğu kültürü hakimdir.İspir de Horon ve Bar oyunları geleneksel halk danslarını oluşturur.Tulum çalgısı yörede ağırlıklı olarak çalınan Enstürmandır,bununla bereber Davul ve zurna'da kullanılmaktaktadır.Yöre halkı Türk ,Hemşinli ve Laz nüfus'tan oluşmaktadır.
Ekonomi 

İlçe meyve ve sebze bakımından zengindir. Dut ve dut mamülleri(pestil, kuru dut, pekmez, köme vs.) en önemli geçim kaynaklarından biridir. Bölgede Fasulye yetiştiriciliği yaygındır ve İspir Fasulyesi eşine az rastlanır bir tat vermektedir. Tarıma elverişli alanların dar ve az olması nedeniyle bölge halkı iş bulmak amacıyla gurbet işçiliğine çıkmaktadır.Genelde fırıncılık işi yaparlar.Son yıllarda seracılık ve özellikle arıcılıktan da ilçe ekonomisine girdi sağlanmaktadır. İlçede birkaç yerde suni balıkçılık yapılmaktadır.
İlçe ve yöresinde yeraltı zenginlik kaynakları bakımından işletilmeyi bekleyen kömür, bakır ve altın maden yataklarının bulunur ve bu maden yataklarının işletilmesiyle ülke ekonomisine önemli bir girdi kazandırılacağı düşünülmektedir.
İklim 
http://ispircermeli.blogspot.com/
İspir İlçesi, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin kesiştiği alanda bulunur. Ayrıca İlçenin kuzey ve güneyi çok yüksek dağlarla çevrilidir. İlçe genelinde, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu iklimleri bir arada görülürler. Bu nedenle ilçeye hakim iklim, karasal iklim ile deniz iklimi arasında bir geçiş iklimidir. Bu iklim özeliği İlçede aynı anda farklı iklimlerin oluşmasına yol açmaktadır. Erzurumun diğer ilçelerine nazaran İspir’in iklimi kışları daha ılıman geçmektedir. Ancak kış ve yaz ile gece ve gündüz sıcaklık farkları hayli fazladır. İspir ilçesi sınırları içinden vadi ve havza oluşturarak geçen Çoruh nehri boyunca İklim özellikleri daha da farklılıklar göstermektedir. Bu vadide Yusufeli ilçesine doğru gidildikçe mikroklima iklim özellikleri hakim olmaya başlar. İşte bu mikroklima yapı hayvansal ve bitkisel çeşitliliği de çoğaltmıştır. Ve vadinin bir kısım yerlerinde özellikle ;Çamlıkaya nahiyesinden Yusufeli İlçesine doğru pirinç, çeltik ve nar gibi sıcak iklim özelliklerinde yetişebilen bitkilerin buralarda yetiştirilmesi, bu geçiş ikliminin özelliğini göstermesidir. Ayrıca bu vadi iklimsel olarak göçmen kuşkarın tercih ettiği göç yolları üzerindedir ve kuş türleri buralarda yerleşme ve barınma imkanları bulmaktadır. Ancak son yıllarda Çoruh vadisi boyunca kurulmakta olan (HES) Hidroelektrik santral'leri ve baraj'ların tamamlanmasıyla, bu vadinin ekosistemi ile İspir İlçesinin iklim özellikleri tamamiyle değişikliğe uğrayacaktır. (HES) 102.620 (ha) tarım arazisini su altında bırakacak ve bu yörede son derece çeşitlilik taşıyan hayvansal, bitkisel ve flora çeşitliliği başkalaşacaktır.
Resmi kurumlardan [6], [7], [8], alınan bilgilere göre 1975-2011 yılları arasındaki 35 yıllık iklim ortalamaları aşağıdadır.

İspir’de İklim: Resimde üç iklim özelliği bir arada, (kar, yağmur ve sis)
İspir’de İklim: Bulutluluk ve İspirin kuzeyinden, Doğu Karadeniz’den gelen yağış bulutları
İspir İlçesi İklim Bilgileri : İspir Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü [9]]
Yıllık yağış ortalaması 437. 4 mm
En yüksek yağış ortalaması 56.8 mm, Kasım
En düşük yağış ortalaması 24.8 mm, Eylül
Kar yağışlı günler sayısı ortalaması 30.9, uzun yıllar ortalaması
Karla Örtülü günler sayısı ortl. 61.6, uzun yıllar ortalaması
Maximum Kar Kalınlığı 99 cm
Minumum Kar Kalınlığı 4 cm
kar yağışlarının görüldüğü aylar Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Ekim,Kasım, Aralık.
Ortalama açık günler sayısı 100.3
Ortalama kapalı günler sayısı 65
Mimimum Nisbi Nem % 6.6
Ortalama Nisbi Nem % 56.1
Yıllık sıcaklık ortalaması +10.3 °C
En yüksek sıcaklık derecesi ortl. +42.6 °C Temmuz 1989
En düşük Sıcaklık Derecesi ortl. -32.5 °C Mart, uzun yıllar ortalaması
Ortalama rüzgar hızı 24.3 (m/sec.)
Maximum Basınç Ortalaması' 889 (hPa)
Ortalama Basınç.' 887.1 (hPa)
Kuvvetli Rüzgar'ların estiği aylar Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos.
Bu duruma göre, İspir İlçesinin yıllık yağış ortalaması, 437.4 (mm). Yıllık sıcaklık ortalaması, +10.3 °C. En yüksek sıcaklık, +42.6 °C. (Temmuz-1989) En düşük sıcaklık derecesi -32.5 °C uzun yıllar ortalaması (mart ayı), Ortalama Açık günler sayısı 100.3 dür.

ispir kalesi
Tarihi ve turistik yerleri [değiştir]
İspir Kalesi
İspir kalesi
İspir camii
Tuğrılşah camii
Melik Halil Gazi camii
Kadıoğlu medresesi
Kanuni sultan süleyman kitabesi
Yazıcızade çeşmesi
Hacı Yusuf Ceylan Konağı
Sandık kalesi
Devedağı(fısırik) kalesi
Karakale kalesi
Maden kalesi
Peteli kilisesi
Sırakonaklar dere ağzı mağarası
Cankurtaran kalesi
Elamalı mağarası
Karakale'deki su çanağı
Yedigöze kalıntıları
Ortaören viranşehir harabeleri
Saltuklu mezarları
Zarbuna Bekir Paşa mezarı
Numanpaşa köyü kalıntıları
Karahan harebeleri
Alacabük han kalıntısı
Köprüköy kilise kalıntıları
Koç köyü tarihi taş kemer köprüsü
Petekli manastırı
Talat ceylan çeşmesi
Petekli Karsor Piramidi
Hüdüt paşa türbesi.
Kirazlı Köyü Koç Heykelleri
Karsor City Arena
İspir belde ve köyleri
İl: Erzurum ● İlçe: İspir
Beldeler: Çamlıkaya • Madenköprübaşı
Köyler:
Ahlatlı • Akgüney • Akpınar • Akseki • Aksu • Aktaş • Alacabük • Araköy • Ardışlı • Armutlu • Aşağıfındıklı • Atürküten • Avcıköy • Bademli • Bahçeli • Başçeşme • Başköy • Başpınar • Bostancı • Bozan • Cankurtaran • Cibali • Çakmaklı • Çatakkaya • Çayırbaşı • Çayırözü • Değirmendere • Değirmenli • Demirbilek • Demirkaya • Devedağı • Duruköy • Düzköy • Geçitağzı • Göçköy • Gölyurt • Gündoğdu • Güney • Halilpaşa • Irmakköy • İncesu • İyidere • Karahan • Karakale • Karakamış • Karakaya • Karaseydi • Kavaklı • Kaynakbaşı • Kırık • Kızılhasan • Kirazlı • Koçköy • Köprüköy • Kümetaş • Leylekköy • Mescitli • Moryayla • Mülkköy • Numanpaşa • Ortaköy • Ortaören • Özlüce • Öztoprak • Petekli • Pınarlı • Sandıklı • Sırakonak • Soğuksu • Şenköy • Taşbaşı • Taşlıca • Tekpınar • Tepecik • Ulubel • Ulutaş • Üzümbağı • Yadigöl • Yağlı • Yaylacık • Yedigöze • Yeşiltepe • Yeşilyurt • Yıldıztepe • Yukarıfındıklı • Yukarıözbağ • Yunusköy • Zeyrek

ispir evleri

ispir madenköprü mağaraları

ispir mağaraları

ispir mağaraları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder