ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

İSPİR

ERZURUM İLİ İSPİR İLÇESİ
İSPİR İLÇE TANITIM
ispir
erzurum ispir
ispir erzurum
İSPİR İLÇE TARİH
TARİHİ YAPI Oldukça eski bir yerleşim alanı olan ilçemiz ve çevresine, Milattan, önce 9.yüzyılda Urartular hakim olmaya başlamış ve M.Ö. 753 yılında kökü Oğuzlara dayanan SAKA-İSKİT Türkleri bu bölgeye gelip yerleşmişlerdir.
 M.Ö. 665 yıllarında Çoruh nehri havzasına yerleşen Saka Türk’lerinin HESPERİT ve İSPİRİTİZ Boyları bu bölgeye İSPİR adını koymuşlardır. 1015’ ten itibaren Anadolu’ya başlayan Türk akınlarının tesir sahasında kalan yöremiz, 1071 Malazgirt
 Zaferinden sonra Türk topraklarına katılmıştır. Anadolu beyliklerinden sonra İlhanlılar, Karakoyun ve Akkoyunlular tarafından el değiştirilen İspir 1387 tarihinde Timur tarafından zaptedilmiş, daha sonra Karakoyunlular ve Şah İsmail hakimiyetine giren İspir ve yöresi 1514 Çaldıran Zaferi ile
 Yavuz Sultan Selim tarafından alınmış ve ondan sonra Osmanlı İmparatorluğunun bir Sancağı haline getirilmiştir.İlçe merkezinde bulunan Sultan Selim Camii Çaldıran Seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Han tarafından yaptırılmıştır. Birinci Dünya savaşı döneminde ilçemiz 1914 – 1918 yılları arasında Rus işgali ve Ermeni mezalimine uğramış, 25 Şubat 1918’de Kazım Karabekir Paşa Komutanlığında 1. Kafkas Kolordusuna bağlı birliklerce vatan topraklarına katılmıştır.
İSPİR İLÇE COĞRAFYA
Bayram, panayır, düğün ve okulların sosyal faaliyetleri içinde tipik Anadolu özelliklerini taşımaktadır. İlçemizdeki vatandaşlarımızın tamamı Müslüman Türk olup, dönme veya başka dine mensup kişi bulunmamaktadır. İlçemizde değişik kökenli halk ve aşiret, şeyh ağa gibi topluluklar bulunmamaktadır. İlçemize bağlı 87 köyümüzün elektriği mevcuttur. Köylerimizde içme suyu sıkıntısı olmayıp, bugüne kadar 79 köyümüzde kanalizasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
 Diğer köylerimizin de bu hizmete kavuşturulmaları için köy muhtarlıkları aydınlatılarak kanalizasyon yapımı için uygun şekilde talepler alınmakta, gerekli yardımın yapılabilmesi için İl Özel İdaresi Müdürlüğünden yardım istenmektedir. İlçemizde 23 köyün foseptik çukuru mevcut olup, 80 köyümüzün kanalizasyon ve foseptik çukurlarının yapılması için 2008 yılı Köydes programına alınması için teklifte bulunulmuştur
 TARIM VE HAYVANCILIK Yukarı Çoruh Bölümü ile, Çoruh Vadisi boyunca yer yer rastlayan kısmi düzlükler haricinde arazi bulunmamaktadır.Coğrafi yapının bu şekilde oluşu bölgede daha ziyade hayvancılığın ön plana çıkmasından etkili olmuştur.İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.Son yıllarda küçükbaş hayvancılıkta gerileme,büyükbaş hayvancılık da ise gelişme gözlenmektedir. Ekime ve dikime müsait toprakların azlığı ziraatın gelişimini engellemektedir.Bölgede az da olsa hububat,bağ-bahçe,sebzecilik yapılmaktadır.Son yıllarda ilçede seracılık başlamış ve gelişme eğilimi göstermektedir. İlçede yer yer raslanan ormanlık olan olmasına rağmen ilçe ekonomisine önemli bir katkıda bulunduğu söylenemez. 
 İlçede hiçbir sanayi kuruluşu yoktur.Esnaf ve sanatkarların satmış oldukları hazır ürünler ile az da olsa ilçede üretilen bal,kuru fasulye,dut,ceviz,pestil,pekmez vs. ürünler çevre il ve ilçelere satılmaktadır. DİĞER GELİR KAYNAKLARI Tarıma elverişli alanların dar ve az olması nedeniyle bölge halkı iş bulmak amacıyla gurbet işçiliğine çıkmaktadır.Son yıllarda seracılık ve özellikle arıcılıktan ilçe ekonomisine girdi sağlanmaktadır.İlçede birkaç yerde
 suni balıkçılık yapılmaktadır.(Alabalık) İlçemiz ve yöresi yeraltı zenginlik kaynakları bakımından işletilmeyi bekleyen Kömür, Bakır ve Altın maden yataklarının bulunduğu ve bu maden yataklarının işletilmesiyle ülke ekonomisine kazandırılacağı açıktır. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İlçede istihdamı sağlayacak,işsizliği önleyecek herhangi bir imkan bulunmamaktadır.Bu nedenle de genç kesim genellikle gurbette iş aramaktadır.(Türkiye’nin büyük şehirleri ve yurt dışında
 İlçe genelinde okuma yazma oranı %98’e ulaşmış durumdadır. İlçemizde 1 Anadolu Lisesi, 1 Genel Lise,1 Endüstri Meslek Lisesi , 1 Sağlık Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi olmak üzere 5 adet lise ve dengi okul, 1 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu olmak üzere 7 adet İlköğretim okulu ile 26 köyümüzde ilkokul mevcuttur. 76 köyümüzde öğrenci azlığı nedeni ile okullar kapalı olup, 4 köyümüzde okul yoktur. 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. 26 Birleştirilmiş İlköğretim okulu ve 1 Halk Eğitim Merkezi mevcuttur İlçemizde; 1 Milli Eğitim Müdürü, 1 Şube Müdürü ve okullarda toplam 23 idareci, 11 memur, 9 hizmetli ile hizmet vermektedir. Ana sınıflarında 3 usta öğretici, kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere 6,İlköğretim okullarında 3 vekil, 3 ek ders ücreti karşılığı olmak üzere toplam 146 öğretmen, Lise ve dengi okullarında 2 sözleşmeli olmak üzere
 61 öğretmen görev yapmakta olup, İlçemizde toplam : 213 öğretmen görev yapmaktadır. Anaokulu ve anasınıflarında 126 öğrenci, İlköğretim okullarında 2120 öğrenci,Liselerde ise 677 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte olup, İlçemizdeki toplam öğrenci sayısı 2923’dir. Ayrıca İlçemizde Anadolu Lisesine ait 123, Endüstri Meslek Lisesine ait 170 kişilik erkek öğrenci yurdu, İmam Hatip Lisesine ait 90 kişilik erkek öğrenci yurdu ve 550 yatak kapasiteli öğrenci yurdu bulunan YİBO mevcuttur. İlçemizde 20 yatak kapasiteli Öğretmenevi ve ASO bulunmaktadır. Milli Eğitim kurumlarına ait 25 adet YİBO, 24 adet Anadolu Teknik ve Meslek Liselerine ait lojmanlar bulunmaktadır. Halk eğitim merkezinde 1 Müdür ve 2 Müdür Yardımcısı ve 1 memur ile hizmet vermektedir. İlçemizin kültürel ve sosyal yönden gelişmesi için çeşitli kurslar ve faaliyetler yapılmaktadır.
 Bu Faaliyetlere Toplam 1031 kişi katılmaktadır. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.. İlçemizde 1997–1998 yılında öğretime açılan, Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Arıcılık, su ürünleri, bahçe ziraatı, organik tarım, seracılık, ormancılık, pazarlama, muhasebe, işletme, büro yönetimi ve sekreterlik, dış ticaret programı olmak üzere toplam 11 bölüm mevcut olup, muhasebe ve işletmede ikinci öğretim de yapılmaktadır. Toplam 638 öğrenci mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız... İlçemizde 1976 yılında kurulan Halk Kütüphanesinde 10864 adet kitap bulunmaktadır. Yapılan istatistik sonucu Halk Kütüphanesinden 2007 yılı sonunda 4178 kişinin yararlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca günlük
2 gazeteye abone olunmuş ve kişiler internetten de faydalanmaktadır. İlçe merkezinde bir adet toprak futbol sahası mevcut olup,500 kişilik kapalı spor salonu hizmet vermektedir. İspir YİBO bünyesinde bir adet kapalı spor salonu mevcut olup, öğrenciler yararlanmaktadır. İlçemizde spor kulübü mevcut değildir. İlçemizde özel okul bulunmamakta olup, 1 dershane faaliyet göstermektedir. Bu dershanede OKS 32, OKS Arasınıfı 25, ÖSS mezunlardan 33, ÖSS lise son 15 ve ÖSS Arasınıfı 38 olmak üzere toplam: 143 öğrenci faydalanmaktadır. Yüksek öğrenim için Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yaptırılan 72 kız, 72 erkek olmak üzere toplam 144 kişilik kapasiteli öğrenci yurdunda şuan 45 kız, 37 erkek öğrenci kalmaktadır. Ayrıca ilçemizde 3 adet özel öğrenci yurdu bulunmaktadır.
Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi'nde olmasına karşın İspir ilçesi Karadeniz Bölgesi'ndedir. Küçük - büyük baş hayvancılık ve tarım bölgenin geçiminde önemlidir. Nüfusu 9800 ve yüzölçümü 2100 km²'dir. İlçe sınırları içerisinde 2400 ile 3900 metre arasında irili ufaklı çok sayıda dağ bulunmaktadır. Kaçkar,Mescit Dağı 3240 m, Deve Dağı 3363 m, Bozan Dağı 2924 m, Sandık Dağı 3186 m, Yassı Dağ 2500 m, Kazancık Dağı 2750 m, Korga Dağı 2364 m Ayazöldüren Dağı 2500 m, Asniyar Dağı]] 3040 m, Dilek Dağı 3549 m, Hasan Dağı 2900 m ve Nevse Dağı 3114 m bu dağlardan önemli olanlardır. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri İspir İlçesi'nden geçmektedir. Su sporları, özellikle rafting için ilçede çok uygun alanlar vardır. Doğa güzellikleri ile Türkiye'nin en güzel köşelerinden biridir.İspir İlçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 1229 metredir.[4]


İspir İlçesi, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin kesiştiği alanda bulunur. Ayrıca İlçenin kuzey ve güneyi çok yüksek dağlarla çevrilidir. İlçe genelinde, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu iklimleri bir arada görülürler. Bu nedenle ilçeye hakim iklim, karasal iklim ile deniz iklimi arasında bir geçiş iklimidir. Bu iklim özeliği İlçede aynı anda farklı iklimlerin oluşmasına yol açmaktadır. Erzurumun diğer ilçelerine nazaran İspir’in iklimi kışları daha ılıman geçmektedir. Ancak kış ve yaz ile gece ve gündüz sıcaklık farkları hayli fazladır. İspir ilçesi sınırları içinden vadi ve havza oluşturarak geçen Çoruh nehri boyunca İklim özellikleri daha da farklılıklar göstermektedir. Bu vadide Yusufeli ilçesine doğru gidildikçe mikroklima iklim özellikleri hakim olmaya başlar. İşte bu mikroklima yapı hayvansal ve bitkisel çeşitliliği de çoğaltmıştır. Ve vadinin bir kısım yerlerinde özellikle ;Çamlıkaya nahiyesinden Yusufeli İlçesine doğru pirinç, çeltik ve nar gibi sıcak iklim özelliklerinde yetişebilen bitkilerin buralarda yetiştirilmesi, bu geçiş ikliminin özelliğini göstermesidir. Ayrıca bu vadi iklimsel olarak göçmen kuşkarın tercih ettiği göç yolları üzerindedir ve kuş türleri buralarda yerleşme ve barınma imkanları bulmaktadır. Ancak son yıllarda Çoruh vadisi boyunca kurulmakta olan (HES) Hidroelektrik santral'leri ve baraj'ların tamamlanmasıyla, bu vadinin ekosistemi ile İspir İlçesinin iklim özellikleri tamamiyle değişikliğe uğrayacaktır. (HES) 102.620 (ha) tarım arazisini su altında bırakacak ve bu yörede son derece çeşitlilik taşıyan hayvansal, bitkisel ve flora çeşitliliği başkalaşacaktır.

Ahlatlı • Akgüney • Akpınar • Akseki • Aksu • Aktaş • Alacabük • Araköy • Ardışlı • Armutlu • Aşağıfındıklı • Atürküten • Avcıköy • Bademli • Bahçeli • Başçeşme • Başköy • Başpınar • Bostancı • Bozan • Cankurtaran • Cibali • Çakmaklı • Çatakkaya • Çayırbaşı • Çayırözü • Değirmendere • Değirmenli • Demirbilek • Demirkaya • Devedağı • Duruköy • Düzköy • Geçitağzı • Göçköy • Gölyurt • Gündoğdu • Güney • Halilpaşa • Irmakköy • İncesu • İyidere • Karahan • Karakale • Karakamış • Karakaya • Karaseydi • Kavaklı • Kaynakbaşı • Kırık • Kızılhasan • Kirazlı • Koçköy • Köprüköy • Kümetaş • Leylekköy • Mescitli • Moryayla • Mülkköy • Numanpaşa • Ortaköy • Ortaören • Özlüce • Öztoprak • Petekli • Pınarlı • Sandıklı • Sırakonak • Soğuksu • Şenköy • Taşbaşı • Taşlıca • Tekpınar • Tepecik • Ulubel • Ulutaş • Üzümbağı • Yadigöl • Yağlı • Yaylacık • Yedigöze • Yeşiltepe • Yeşilyurt • Yıldıztepe • Yukarıfındıklı • Yukarıözbağ • Yunusköy • Zeyrek

ispir evleri

ispir madenköprü mağaraları

ispir mağaraları

ispir mağaraları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder