ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

KARAÇOBAN


ERZURUM İLİ KARAÇOBAN  İLÇESİ
KARAÇOBAN İLÇE TANITIM
karaçoban
erzurum karaçoban
karaçoban erzurum
KARAÇOBAN İLÇE TARİH
 KARAÇOBAN'IN TARİHÇESİ Karaçoban ilçesinin tarihi M.Ö. 1400 yıllarına dayanmaktadır. Başlangıçta uzun süre İranlıların egemenliği altında kalmış olan ilçe, sonraları Bizanslıların egemenliğine girmiştir. 1071 yılında Malazgirt Savaşı sonrası
 Karaçoban Türk egemenliği altına girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu yükselme döneminde Anadolu birliği sağlanırken ilçe bu birliğe dahil olmuştur. Daha sonraki devrede Rus işgali altına giren ilçe, Rus ordusunun çekilmesiyle bugünkü Türkiye topraklarına katılmıştır İlçedeki tarihi ve kültürel değerlerden en önemli olanı Muş beylerinden Alaaddin Bey tarafından 1134 yılında yaptırılan Zernak Kalesi’dir. Ayrıca ilçe merkezinde Sarıveli Mahallesi’nde bulunan Sarıveli Höyüğü de M.Ö. 1400 yıllarına dayanan tarihi ile önemli tarihi eserlerden birini oluşturmaktadır. 1987 yılında resmi kararname ile ilçe statüsüne kavuşturulan Karaçoban ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümündeki Erzurum iline bağlı olup il merkezine uzaklığı 190 km’dir. Erzurum’un en güneydoğu ucunda bulunduğundan, Karaçoban esas itibari ile Yukarı Murat-Van bölümüne dahil edilmektedir. 1987 yılından önce Hınıs ilçesine bağlı bir nahiye olan ilçe daha sonra Karaçoban, Gövendik ve Sarıveli isimli birbirine çok yakın olan üç köyün birleştirilmesi ile ilçe olmuştur. İlçe merkezin 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre toplam nüfusu 12683 olup köyler dahil toplam yüz ölçümü 516km2, sadece ilçe merkezi ise 123km2’dir. Coğrafi konum olarak Karaçoban ilçesi 42o-43o doğu boylamları ve 39o-40o kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. İlçenin kuzey ve kuzeydoğusunda Karayazı ilçesi, batısında Hınıs ilçesi, güney ve güneydoğusunda Muş’un Bulanık ilçesi ve doğusunda ise Muş’un Malazgirt ilçesi bulunmakta olup ilçe merkezinin deniz seviyesinden ortalama yükseltisi 1640m’dir. İlçe merkezi, Murat Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan yöresel ağızla Haftrenk (Yedirenk) olarak anılan Hınıs Çayı’nın doğu-batı yönlü uzanan dar ve uzun alüvyal dolgusu üzerine kurulmuştur. Kuzeyinde Akdağ Masifi (2953m), güneyinde Akdoğan (Hamurpet) Dağı, (2879m) ve doğusunda Güzelbaba Dağları (2100m) tarafından çevrilmiştir.
 KARAÇOBAN ULAŞIM,
ALTYAPI ve YERLEŞME Karaçoban ilçe merkezi yerleşme alanı olarak doğu-batı yönü doğrultusunda 4km, kuzey-güney yönü doğrultusunda ise 2km olup toplam yerleşme alanı 8km2’dir. Merkezde nüfus yoğunluğunun anayol (Cumhuriyet Caddesi) çevresinde artmasına bağlı olarak yerleşme alanı da bu bölgede büyük bir yoğunluk kazanmıştır. İlçe merkezi yerleşim alanı olarak kuzeye doğru çok yayılma göstermiştir. Güneye doğru ise Hınıs Çayı’nın ilkbahar aylarında taşması nedeniyle akarsuyun oluşturduğu sekinin bitimine kadar yayılma göstermiştir. Bu yayılma anayolun güney bölümünü oluşturur ki burada yerleşmeler çok azdır. İlçe merkezinde yerleşmenin dağılışını etkileyen belli başlı fiziksel ve beşeri faktörleri kısaca şöyle açıklamak mümkündür: Yerleşme alanının kuzeyine doğru çıkıldıkça su kaynaklarının azalması ve bu bölgedeki toprağın bahçe tarımına elverişsiz olması yerleşmenin bu bölgelere doğru seyrekleşmesini sağlamaktadır. Yerleşmenin yoğun olarak bulunduğu bölgenin Hınıs Çayı’nın oluşturduğu alüvyal ve tarım ürünlerinin yetişmesi bakımından verimli topraklara yakın bulunması. Çevredeki bütün şehir merkezlerine
bağlanan anayolun ulaşım kolaylığı sağlaması açısından bu bölgenin yerleşme bakımından yoğun olması. Nüfusun yoğun olarak bulunduğu ticari sektörlerin (Bakkal, kıraathane, oyun salonları, berberler, lokanta, v.s.) Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanmaları ve bu ticarethanelerin halkın temel ihtiyacını karşılaması bakımından yakın olması. Kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu “belediye” olarak adlandırılan bölgenin merkez noktayı teşkil etmesi. Ancak bu bölgenin yerleşme alanı olarak ileriki yıllarda yoğunluk kazanması bekleniyor İlçe merkezinde yerleşme genel olarak alanın genişliğine ve topografyanın engebeli olmamasına bağlı olarak dağınık bir yapıya sahiptir. Yerleşmenin dağınık olmasının diğer önemli bir nedeni ise üç tane köyün birbirine yakın olması nedeniyle birleşmeleridir Karaçoban ilçesinin tarihi M.Ö. 1400 yıllarına dayanmaktadır. Başlangıçta uzun süre İranlıların egemenliği altında kalmış olan ilçe, sonraları Bizanslıların egemenliğine girmiştir. 1071 yılında Malazgirt Savaşı sonrası Karaçoban Türk egemenliği altına girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu yükselme döneminde Anadolu birliği sağlanırken ilçe bu birliğe dahil olmuştur. Daha sonraki devrede Rus işgali altına giren ilçe, Rus ordusunun çekilmesiyle bugünkü Türkiye topraklarına katılmıştır İlçedeki tarihi ve kültürel değerlerden en önemli olanı Muş beylerinden Alaaddin Bey tarafından 1134 yılında yaptırılan Zernak Kalesi’dir. Ayrıca ilçe merkezinde Sarıveli Mahallesi’nde bulunan Sarıveli Höyüğü de M.Ö. 1400 yıllarına dayanan tarihi ile önemli tarihi eserlerden birini oluşturmaktadır.
 KARAÇOBAN İLÇE SINIRLAR
I KARAÇOBAN'IN YERİ ve SINIRLARI 1987 yılında resmi kararname ile ilçe statüsüne kavuşturulan Karaçoban ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümündeki Erzurum iline bağlı olup il merkezine uzaklığı 190 km’dir. Erzurum’un en güneydoğu ucunda bulunduğundan, Karaçoban esas itibari ile Yukarı Murat-Van bölümüne dahil edilmektedir. 1987 yılından önce Hınıs ilçesine bağlı bir nahiye olan ilçe daha sonra Karaçoban, Gövendik ve Sarıveli isimli birbirine çok yakın olan üç köyün birleştirilmesi ile ilçe olmuştur. İlçe merkezin 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre toplam nüfusu 12683 olup köyler dahil toplam yüz ölçümü 516km2, sadece ilçe merkezi ise 123km2’dir. Coğrafi konum olarak Karaçoban ilçesi 42o-43o doğu boylamları ve 39o-40o kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. İlçenin kuzey ve kuzeydoğusunda Karayazı ilçesi, batısında Hınıs ilçesi, güney ve güneydoğusunda Muş’un Bulanık ilçesi ve doğusunda ise Muş’un Malazgirt ilçesi bulunmakta olup ilçe merkezinin deniz seviyesinden ortalama yükseltisi 1640m’dir. İlçe merkezi, Murat Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan yöresel ağızla Haftrenk (Yedirenk) olarak anılan Hınıs Çayı’nın doğu-batı yönlü uzanan dar ve uzun alüvyal dolgusu üzerine kurulmuştur. Kuzeyinde Akdağ Masifi (2953m), güneyinde Akdoğan (Hamurpet) Dağı, (2879m) ve doğusunda Güzelbaba Dağları (2100m) tarafından çevrilmiştir.
KARAÇOBAN İLÇE COĞRAFYA
 Erzurum ve çevresi neojen ve IV. zaman lavlarının oluşturduğu andezit ve bazalt gibi püskürük kütlelerden meydana gelmiştir. İl çevresinde çok az olarak yüzeye çıkan tortul kütleler ise oligosen ve miyosen devrelerinde oluşmuştur. Bu alanın morfolojik yapısı, neojen sonundaki aşınım yüzeyinin IV. jeolojik zamanda yükselmesi ile ortaya çıkmıştır. Bölgedeki dağlar, aşınım yüzeyinin derin vadilerle yarılması sonucu belirginleşerek akarsu sistemi ile çöküntü alanlarının doğrultusuna paralel olarak uzanış gösterir. Bu doğrultu ise genel olarak doğu-batı yönündedir. Karaçoban ilçe merkezinin kuzeyindeki Akdağlar masifi ve güneyindeki Akdoğan Dağları bu açıklamalara uygun örnekler olarak gösterilebilir. Karaçoban, Hınıs ve Karayazı ilçeleri civarı genellikle neojen kökenli kum-kil, çakıl ve kumlu çakıllar ihtiva etmektedir. Bunun yanı sıra ilçe merkezinin üzerinde kurulduğu morfolojik olan jeolojik olarak masif yani sert bir kütle olan Akdağ kütlesi ve eteğinin oluşturduğu traverten, mar ve kalker tipli kayaçlardan oluşur. İlçe merkezinin üzerinde kurulduğu alan morfolojik olarak üç ana üniteden oluşmaktadır. Birinci üniteyi, ilçe merkezi yerleşim alanının da dahil olduğu kuzeydeki Akdağ masifi ve eteğindeki aşınabilen kayaçlardan oluşmuş tortul kütle,
ikinci üniteyi ilçe merkezi yerleşim alanının hemen güneyinde bulunan Hınıs Çayı’nın oluşturduğu alüvyal olan ve üçüncü üniteyi ise Hınıs Çayı’nın güney kısmını oluşturan, Bulanık’a kadar uzanan volkanik alan oluşturur. Erzurum ve çevresi, İç Anadolu dağ sıraları ile Karadeniz dağları yayı arasında kalarak III. jeolojik zamanda büyük bir sıkışma ve çarpışma evresi geçirerek yükselmeye maruz kalmış. Bu kuşağın altındaki faylar birbirine sürtünerek faz değişimlerine neden olmuş ve buna bağlı olarak kabuğu yukarı doğru iterek ortaya çıkmıştır. Yerin derinliklerinde biriken enerji kırık alanlarını şiddetli bir biçimde etkileyerek bu bölgenin sürekli deprem alanı haline gelmesine neden olmuş. Dolayısıyla bu bölge I. dereceden deprem alanlarından biridir. 1966 yılında meydana gelen Varto-Hınıs depreminden Karaçoban da oldukça etkilenmiştir. Can kaybı olmamasına karşın birçok ev yıkılmış ve hasar görmüş. Bu yüzden deprem mağdurlarına yapımı 1996’da tamamlanan konut evler devlet tarafından verilmiştir.
KARAÇOBAN İLÇE İKLİM
 klimsel olarak Doğu Anadolu’nun genel iklim karakterlerini arz eden inceleme sahamız yaz ve kış durumları açısından şu özellikleri göstermektedir. Yaz mevsiminde Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin her yeri için geçerli olan güneyden gelen sıcak tropikal hava kütlesinin etkisi altına girer. Bu hava kütlesi yaz mevsimi için geçerli olan iklim özelliklerinin genel olarak temel belirleyicisidir. (Şiddetli kuraklık, yüksek sıcaklık, zemine yakın seviyelerde güneybatı, güney ve güneydoğu rüzgarları v.s.). Ancak Doğu Anadolu Bölgesi’nin (özellikle Erzurum’un da içersinde bulunduğu Orta ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi) şiddetli karasallık ve yükseltinin etkisiyle yaz durumundaki iklim koşullarında sapmalar olmaktadır. Bu sapmalar, özellikle yağış üzerinde kendini göstermektedir.
Yaz yağışları oranı, yağışın mevsimlere dağılışında ilkbahar ile birlikte ilk sırada yer almaktadır. Ama yine de tropikal hava kütlelerinin konumu buradaki hava hareketlerinin temel belirleyicisidir. Kış mevsiminde Doğu Anadolu Bölgesi kuzeyden gelen soğuk kutbi hava kütlelerinin etkisi altına girer. Dolayısıyla burası yüksek basınç (Sibirya) alanının etkisi altına girer ve iklim genel olarak kontinental (karasal) bir karakter arz eder. Kışın küçük ölçekli bir diverjans sahası olan bu bölgemizde kış mevsimini genel olarak soğuk antisiklonal hava şartları karakteriz eder. Az yağış, kuvvetli yer radyasyonu, kar örtüsüyle ilgili yüksek albedo (emilim) ve çok düşük sıcaklıklar v.s. bu tip hava şartlarının temel belirleyici elemanlarındandır. Karaçoban ve çevresi açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Doğu Anadolu’yu etkileyen hava kitlelerinin etki alanı içinde bulunur. İlçe genel olarak yazın tropikal hava kütlesinin, kışın ise kutbi hava kütlelerinin etkisi altına girer.
 KARAÇOBAN İLÇE BİTKİ ÖRTÜSÜ
 Karaçoban ilçe merkezinin tamamı doğal step alanlarının içine girer. Yörede ormanın doğal alt sınırı 1900-2000m olmakla birlikte dağlardaki ve dağ yamaçlarındaki orman kalıntıları, buradaki bitki örtüsünün çok eski dönemlerden beri insan eliyle yok edildiğini kanıtlamaktadır. Ayrıca dağ yamaçları ve tepelerdeki meraların yoksulluğu da sürekli otlatmanın doğal bir sonucu olarak göze çarpmaktadır. İlçe ormandan tamamen yoksundur denilebilir. Ancak yer yer derelerin taban ve yamaçlarında ve nemli alanlarda özellikle Hınıs Çayı’nın kenarlarında söğüt (salix) ve kavak (papulus) ağaçları bulunur. Ayrıca bu ağaç türleri merkezdeki evlerin bahçelerinde de sık bir şekilde bulunmaktadırlar. İlkbahar başlarında, dağlık kesimler ve yüksek platolar tek yıllık ve çok yıllık çeşitli bitkilerle yoğun bir şekilde örtülür; çayır ve meralarda kas dikeni, yavşan otu, v.s. odunsu bitkiler ile soğanlı bitkilere rastlamak mümkündür. Dere kenarları ile alçak çayırları, düğün çiçeği türleriyle baklagil çeşitleri örter. İlçe merkezinde yağışların azlığına ve otlatmanın yoğunluğuna bağlı olarak doğal bitki örtüsü çok kısa zamanda yaz ortalarından itibaren sararmaya başlar. Genel görünüm ise çayır tipli kısa boylu otlar olup step yoğunlukludur. 
KARAÇOBAN İLÇE NÜFUS
 İlçesi Merkez Nüfusunun Mahallelere Göre Dağılımı (%) MAHALLE KONUT SAYISI NÜFUS YÜZDE (%) HACILAR 345 2650 20,8 BAĞLAR 266 2313 18,2 KAVAKLI 283 2092 16,4 ERHANLAR 257 1894 14,9 BAHÇELİ 180 1493 11,7 SARIVELİ 194 1259 9,9 SEYHAN 137 982 7,7 Toplam 1662 12683 100 Karaçoban ilçe merkezinin sadece yerleşme alanı olarak doğusu ile batısı arasında 4km, kuzeyi ile güneyi arasında ise 2km fark vardır. Dolayısıyla ilçenin yerleşme alanı 8km2’den ibaret olup ilçe merkezi 7 mahalleden oluşmaktadır. Mahalleler merkezi yerleşme alanı üzerinde eşitsiz dağılmış olup nüfus ve konut kapasiteleri bakımından da düzensiz bir yapıya sahiptirler. Bu dağılımı gösteren tablo yukarıda gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre nüfusun en yoğun olduğu mahalleler; Hacılar Bağlar, Kavaklı ve Erhanlar mahalleleridir. Bu mahalleler alan olarak diğer mahallelerden daha geniş olduğundan gerek nüfus potansiyelleri, gerek nüfus yoğunlukları, gerekse konut sayıları bakımından daha da gelişmişlerdir. Buna karşın diğer mahallelerden Sarıveli ve Seyhan mahalleleri eskiden ilçe merkezine bağlı köyler iken sonradan mahalle olarak dahil edilmişlerdir. Seyrek nüfuslu mahallelerden biri de Bahçeli mahallesidir. Bu mahalle, eskiden ayrı birey köy olan Karaçoban ve Güvendik arasındaki birleşme noktası olan seyrek nüfuslu alanı kaplamaktadır. Bu üç mahalle (Sarıveli, Seyhan, Bahçeli) nüfus yoğunluğu ve konut sayısı bakımından oldukça seyrektir. İlçe merkezinde en yoğun nüfuslu mahalle Hacılar, en seyrek nüfuslu mahalle ise Seyhan mahallesidir. Karaçoban ilçe merkezinde nüfus yoğunluğu ana cadde (Cumhuriyet Caddesi) ya da ana yol boyunca uzanan çarşının etrafından kuzeye doğru gittikçe azalmaktadır.
 KARAÇOBAN İLÇE EĞİTİM
 KARAÇOBAN EĞİTİM DURUM İLÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖĞRETİM HERHANGİ BİR OKUL BİTİRMEYENLER ERKEK 3738 1616 223 2646 KIZ 2034 319 38 2069 TOPLAM 5772 1935 261 4715 %'LİK 45,5 15,2 2,2 37,1 2000 yılı nüfus sayımı verilerinden elde edilen yukarıdaki tablo ve diyagrama göre ilçe merkezinde okuma-yazma bilenlerin içerisinde en fazla kesimi ilköğretim mezunları (%45,5) oluştururken, en az kesimi ise yüksek öğretim mezunları (%2,2) oluşturmaktadır. Okuma-yazma bilmeyenler ise nüfusun yarıya yakınını (%37,1) oluşturmaktadır. Bu rakam oldukça yüksek bir rakamdır. Yine tablodaki sonuçlara göre ilçe merkezinde okuma-yazma bilenlere oran olarak %62,9, bilmeyenler ise %37,1’dir. İlçe merkezinde okuma-yazma bilenlerin çoğunluğunu ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim mezunları oluşturur. Yüksek öğretim mezunlarını ise kamu kuruluşlarındaki personeller, öğretmenler ve çok sınırlı sayıdaki yerli üniversite mezunları oluşturmaktadır. Okuma-yazma bilmeyenlerin çoğunluğu ise ev kadınları ve herhangi bir okulu yarıda bırakarak diploma sahibi olamayan ticaret ve inşaat işleriyle uğraşan serbest meslek sahibi işçilerdir. 
KARAÇOBAN İLÇE EKONOMİ
 KARAÇOBAN'DA ZİRAAT SEKTÖRÜ ilçe merkezinde faal (çalışan) nüfusun en fazla uğraştığı sektör aynı zamanda halkın temel geçim kaynağı olan ziraat sektörüdür. Bu sektörde çalışan kişi sayısı 4012 kişi olup faal nüfusun %63,2’sini oluşturmaktadır. Bu oran sekörel dağılımın yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. İlçe merkezinde halkın temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olması nedeniyle sektörel dağılım içerisindeki oranı oldukça yüksektir. İlkbahar sonu ve yaz başlangıcından itibaren yaklaşık 3 ay süren hasat mevsimi boyunca ilçe halkı tarımla uğraşırken yılın hemen hemen tamamında ise hayvancılıkla uğraşır. Mayıstan başlayıp Ekim ayına kadar ilçe merkezinden 1-2km uzaklıkta ve merkeze oranla nispeten daha yüksekte bulunan “kom” denilen yöreye özgü geçici yerleşmelere hayvancılık amacıyla gidilir. Kışın ise genel olarak besi hayvancılığı yapılır. En çok yetiştirilen hayvanlar sığır, koyun, keçidir. İlçe merkezinde yazın yetiştirilen tarım ürünlerinin başında tahıllar (buğday, arpa, nohut, v.s.) gelmektedir. Bunların yanı sıra şekerpancarı, baklagiller ve çeşitli sebze türleri yetiştirilir. Bağcılık hemen hiç olmamasına rağmen bazı evlerin bahçelerinde bazı meyve ağaçları (elma, vişne, dut v.s.) yetiştirilmektedir.
 KARAÇOBAN'DA HİZMET SEKTÖRÜ
 İlçe merkezine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personeli kapsayan bu sektör, devlete bağlı sigortalı bireylerden oluşmaktadır. Hizmet sektörünün ilçedeki sketörel dağılım içerisindeki payı 2071 kişi ile %32,5’lik bir oranla ikinci sırada yer almaktadır. İlçe merkezindeki kaymakamlık, belediye, banka, PTT, mal müdürlüğü, ilçe tarım müdürlüğü, TEDAŞ, v.s. kamu kurum ve kuruluşlar bu sektör içersinde yer almaktadırlar. Bu kuruluşlarda devlete maaş karşılığı çalışan personele hepsine birden memur denilir ve bunlar hizmet sektöründe çalışan nüfusun bir kesimi olarak ele alınır. İlçe merkezinde bulunan manifatura türü ticarethaneler, kıraathaneler, oyun salonları v.s. ticari işlerde çalışan nüfus kesimi de hizmet sektörünün içerisinde yer almaktadır. Hizmetler sektöründe verilen hizmetler ilçe halkının yaşam koşullarını daha iyiye götürmek ve halkın refah düzeyini arttırmak amacıyla verilmektedir.
KARAÇOBAN İLÇE SANAYİ
 KARAÇOBAN'DA SANAYİ SEKTÖRÜ İlçe merkezindeki faal nüfusun payının en düşük olduğu sektör sanayi sektörüdür. Bu sektörün merkezdeki sektörel dağılım içersindeki payı 276 kişi ile %4,3 olup en son sırada yer almaktadır. Sanayi sektöründe çalışanların temel geçim kaynağını teşkil eden başlıca sanayi işletmeleri; oto tamirciliği ve bakımı, en değirmenleri, tamir ve kaynak atölyelerinden oluşan küçük sanayi işletmeleridir. Bu sektörde sanayi faaliyetlerinin kısıtlı olmasından dolayı sektörde çalışan nüfus da azdır. İlçe merkezinde bu sektörün gelişmemesinin başlıca nedenleri arasında yatırım azlığı, ilçe halkının çoğunluk olarak dar gelirli vatandaşlardan oluşması gibi nedenler sayılabilir. Ancak son yıllarda gerek halkın talebiyle, gerekse yerli sermaye sahiplerinin az da olsa katılımıyla sektörde önemli gelişmeler meydana gelmektedir
 KARAÇOBAN İLÇE ULAŞIM
KARAÇOBAN ULAŞIM,ALTYAPI ve YERLEŞME Karaçoban ilçe merkezi yerleşme alanı olarak doğu-batı yönü doğrultusunda 4km, kuzey-güney yönü doğrultusunda ise 2km olup toplam yerleşme alanı 8km2’dir. Merkezde nüfus yoğunluğunun anayol (Cumhuriyet Caddesi) çevresinde artmasına bağlı olarak yerleşme alanı da bu bölgede büyük bir yoğunluk kazanmıştır. İlçe merkezi yerleşim alanı olarak kuzeye doğru çok yayılma göstermiştir. Güneye doğru ise Hınıs Çayı’nın ilkbahar aylarında taşması nedeniyle akarsuyun oluşturduğu sekinin bitimine kadar yayılma göstermiştir. Bu yayılma anayolun güney bölümünü oluşturur ki burada yerleşmeler çok azdır. İlçe merkezinde yerleşmenin dağılışını etkileyen belli başlı fiziksel ve beşeri faktörleri kısaca şöyle açıklamak mümkündür: Yerleşme alanının kuzeyine doğru çıkıldıkça su kaynaklarının azalması ve bu bölgedeki toprağın bahçe tarımına elverişsiz olması yerleşmenin bu bölgelere doğru seyrekleşmesini sağlamaktadır.
 Yerleşmenin yoğun olarak bulunduğu bölgenin Hınıs Çayı’nın oluşturduğu alüvyal ve tarım ürünlerinin yetişmesi bakımından verimli topraklara yakın bulunması. Çevredeki bütün şehir merkezlerine bağlanan anayolun ulaşım kolaylığı sağlaması açısından bu bölgenin yerleşme bakımından yoğun olması. Nüfusun yoğun olarak bulunduğu ticari sektörlerin (Bakkal, kıraathane,
 oyun salonları, berberler, lokanta, v.s.) Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanmaları ve bu ticarethanelerin halkın temel ihtiyacını karşılaması bakımından yakın olması. Kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu “belediye” olarak adlandırılan bölgenin merkez noktayı teşkil etmesi. Ancak bu bölgenin yerleşme alanı olarak ileriki yıllarda yoğunluk kazanması bekleniyor İlçe merkezinde yerleşme genel olarak
Erzurum İli Siyasi Haritası
 alanın genişliğine ve topografyanın engebeli olmamasına bağlı olarak dağınık bir yapıya sahiptir. Yerleşmenin dağınık olmasının diğer önemli bir nedeni ise üç tane köyün birbirine yakın olması nedeniyle birleşmeleridir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder