ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

HORASAN


 ERZURUM İLİ HORASAN  İLÇESİ 
HORASAN İLÇE TANITIM
horasan
erzurum horasan
horasan erzurum
horasan resimler
horasan fotoğraflar
horasan manzaralar
horasan görüntüler
horasan haber
horasan harita
horasan video
horasan spor
horasan yemekleri
horasan ulaşım
horasan iklim
horasan turizm
horasan otel
horasan yurt
horasan pansiyon
horasan konaklama
horasan konut
horasan emlak
horasan daire
horasan lojman
horasan toki
horasan kiralık
horasan satılık
horasan arsa
horasan sağlık
horasan hastahanesi
horasan devlet hastahanesi
horasan kaymakamlık
horasan belediye
horasan nüfus
horasan emniyet
horasan meb
horasan eğitim
horasan okul
horasan yibo
horasan kurs
horasan lisesi
horasan ekonomi
horasan sanayi
horasan ticaret
horasan tarım
horasan hayvancılık
horasan dernek
horasan doğa
horasan gezi
horasan tatil
horasan dağları
horasan akarsuları
horasan tarih
horasan köprüler
horasan kültür
horasan sanat
horasan
HORASAN İLÇE TARİH
 TARİHÇE Horasan, Doğuyu Batıya bağlayan eski ipek yolu üzerinde bulunan ve M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olup,
 Büyük Roma,Asur, Uranu, Med, Pers Devletlerinin istilalarına uğramış, milattan sonraki dönemde ise, Sasani, Arap ve Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Savaşıyla birlikte Selçukluların Bizans,Gürcü ve Ermeni krallıklarına karşı kesin üstünlükleri Doğu Anadolu´ nun zaptı başlamış oldu. Bu süreçte İran Horasan´ ından gelen Türk topluluklar, o zamana kadar ismi ÜSKÜHAT olan yere Horasan ismini vererek yerleştiler.
Erzurum ve civarında Osmanlı hakimiyeti 1514 yılında yapılan Çaldıran Seferiyle kurulmuş ve Horasan, Erzurum Sancağı Pasinler Kazasına bağlı 16 köyden ibaret bir Osmanlı Nahiyesi olmuştur.1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sırasında, Ahmet Muhtar Paşa kumandasındaki ordu her ne kadar kısmi başarılar elde ettiyse de Horasan - Köprüköy - Pasinler hattı Rus işgali altına girdi ve ordu Erzurum hattına çekildi. 1917 yılında Rusya´da meydana gelen ihtilal üzerine
Rus´lar, işgal ettikleri yerleri Ermenilere bırakarak bölgeden çekildiler.Rusların çekilmesinden sonra Doğu illerini kurtarmak üzere harekete geçen ordumuz, Kazım Karabekir Paşa komutasında 12 mart 1918 de Erzurum´ u kurtarmıştır. Horasan´ ın Ermeni zulmünden kurtuluşu ise 16 Mart 1918’dir.Horasan İlçesi, Cumhuriyet devrinde Pasinler İlçesine bağlı Zanzak (Akçataş) nahiyesinin bir köyü iken 1940 yılında nahiye merkezi şimdiki Horasan´ a nakledilmiş ve 30 köy bağlanmıştır. 4 Aralık 1953´ de 6191 sayılı kanunla ilçe olmuştur.
 HORASAN İLÇE COĞRAFYA
COĞRAFİ YAPI Horasan İlçesi Erzurum ilinin doğusunda Aras nehrinin kenarında kurulmuştur. Yüzölçümü 1662 Km2 dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1650 mt´ İlçenin doğusunda Sarıkamış, güneydoğusunda Eleşkirt, güneyinde Karayazı, batısında Köprüköy ve kuzeyinde Narman ilçeleri yer almaktadır. İlçenin toprakları genel olarak Aras nehri boyunca uzanan geniş düzlüklerle, Kuzey ve Güneyden çevrili tatlı eğimli çıplak geniş sırtlardan meydana gelmiştir. Belli başlı akarsuları Aras Nehri, Zars Çayı ve Serküllü Çayıdır.
 HORASAN İLÇE EĞİTİM
EĞİTİM İlçemizde örgün eğitim veren okullarımız: İlçemiz merkezinde 1 genel Lise, 1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, 1 Anadolu Lisesi, 1 Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Yatılı Bölge Okulu ve 7 İlköğretim Okulu, 2 Anaokulu, köylerde ise 21 ilköğretim okulu ve 60 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu mevcuttur. İlçemizde toplam olarak 5 ortaöğretim ve 88 ilköğretim kurumu ve 2 anaokulu eğitim – öğretime devam etmektedir
 HORASAN İLÇE KÜLTÜR
KÜLTÜR Her çevrenin kendine özgü ortak hareket tarzı vardır. Bu ortak zevk giysilere de yansımıştır. Erzurum giysilerini, yöresel giysiler ve oyun giysileri olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz: Yöresel Giysiler Eski Erzurum’ da giysilerin giyim ve hazırlanması “abacı” denilen esnaf tarafından dikilirdi. Kıyafet kanunundan önce (1925) kullanılan ve bugün bir çoğu unutulmuş olan giyim-kuşam eşyası arasında; kalpaklar, serhatlık (silahlık),
kuşaklar, gömlekler, kazekiler, zığvalar, şalvarlar, yelekler vb. sayılabilir. Geçmişte Erzurum’ da kadın giysileri de yöresel özellikler taşır. “Üç etek” ve “kadama” denilen bindallı elbiseler en yaygın olanlardı. Oyun Giysileri Erzurum halk oyunlarında kullanılan giysiler, mor ve beyazla süslenmiştir. Dağ ve kır güzelliklerinin bilinçli bir şekilde giysilerde motiflendiği görülür. Erzurum barlarında giyilen giysileri erkek ve kadın giysileri diye iki başlık altında toplayabiliriz:
 Erkek Giysileri - Cistik: Bar oynarken ayağa giyilen ayakkabı. - Zığva: Uçkurlu, beli lacivert kumaştan yapılan şalvar. - Yelek: Kenarları ve cep ağızları siyak kaytanla süslenmiştir. - Gömlek (işlik): Beyaz renkli dik yakalıdır. - Kazeki: Uzun kallo kısa cekettir. Kolları geniş kaytanla süslüdür. - Kuşak (şal): Renkli ipliklerden örülmüştür. Bele sarılır. - Gümüş köstek: Yeleğin üstüne takılan bir nevi aksesuardır. - Bazubent: Kola takılır, boncuktan örülür, içerisine ayet konur. - Mendil: Barbaşı veya pöçük oyunsusunun elinde bulunur. -
Diğer Aksesuarlar: Zıbın (içlik), yün çorap, çapula, yemeni vb. Kadın Giysileri - Bindallı: Kadife üzerine simle Türk motifleri işlenen giysidir. - Leçek (yazma): Pullar ve boncuklarla süslü baş örtüsüdür. - Gümüş Kemer: Üzerinde muhtelif işlemeler olan, çengellerle birbirine bağlanan, gümüşten yapılmış kemerdir. - Papuç: Yumuşak deriden yapılmış olan, oyunda giyilen ayakkabıdır. - Dizleme: Beyaz yünden örülmüş, diz kapaklarına kadar uzanan çoraptır. - Mendil ve Diğer Aksesuarlar: Mendil, barbaşı ve pöçük oyuncusunda bulunur. Ayrıca aksesuar olarak boyuna, beşibirlik, altıntaş (toplu), oltu taşı, işleme kolye, burma bilezik, parmaklara da altın yüzük takılır.
 HALK OYUNLARI (BARLARI)
 Erzurum ve çevresinde oynanan halk oyunlarına “bar “denir. Bar, davul-zurna eşliğinde açık ve kapalı olmak üzere iki şekilde oynanır. Açık barda, oyuncular birbirlerine uzak durarak dağılır ve el ele tutuşurlar. Kapalı barda ise, oyuncular birbirlerinin bellerini kavrayarak dizilirler. Erkek Barları En çok oynanan erkek barları, başbar, dikine bar, hoş bilezik, daldan dala, çingeneler, tanzara, deliloy, temirağa, turna, hançer barı vb. barlar vardır. Kadın Barları Erzurum ve çevresinde oynanan kadın barlarından en önemlileri şunlardır: Çift beyaz güvercin, tersine, Bayburt sallaması, aşağıdan gelirem, habudiyar , atın üstünde eğer vb.
 BAR
 Yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar.
 Kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır bar.
 Bu oyunda gör bizi, geçme sakın ıraktan.
 Gözün varsa seçersin, bar´da karayı ak´tan.
 Bir savaş seyri vardır, dadaşın her bar´ında.
 Görünce kanın kaynar, o an damarlarında.
 Doyum olmaz bir görsen, Köroğlu´nun barı´nı
 Güvenirsin görünce, düşünmezsin yarını.
 Dumlu´dan taa Basra´ya çağlayan selimiz var.
 Bahtımız kara değil, bugün Karasu kadar.
 Bingöl yaratmadı mı, kan çağlayan Aras´ı ?
 Hazar çalkalanırken, kanar Türk´ün yarası.
 Aman Aras, han Aras, Bingöl´den kalkan Aras.
 Al başımdan sevdanı, Hazar´da çalkan Aras.
 Dadaş, çelik bir yaydır, onu germeye gelmez.
 Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez.
 Yayla bulutu gibi, yükselir yavaş yavaş.
 Sonra birden sel olur, köpürür coşar dadaş.
 Doğu´nun sınır taşı, Erzurum´un dadaşı.
 Efesi var İzmir´in, eğilmez Türk´ün başı.
 Bar başlıyor! Barbaşı sallarken mendilini
 Gözüne al dadaşım, gönülden sevdiğini.
 Dinle, davul ne diyor dan dan dan.
 Ben bu sese vurgunam, can can can.
 Canlar yurdundur elbet, her can vatana kurban.
 Atalar ,yurt sevmeyi davuldan öğrendiler.
 Bu ilk bar´ın adına sarhoş barı dediler.
 Elele tutuştular, Dadaşlar ağır ağır bir halka çevirdiler. 
Yurda kurban yiğitler, bu halkaya girdiler.
 Gönülden tutuşanlar, hepsi de sarhoştular
 Seven sarhoştur elbet, içse de içmese de.
 Ses yok, donmuş dudaklar, gözler şimşekleniyor.
 Kırat kişniyor, neden toprakları eşiyor?
 Dan dan dan Kanlar kaynaştıran bir ses çıktı zurnadan
 Dağlar gibi dadaşlar, kımıldandı durmadan
Erzurum İli Siyasi Haritası
 Tanrım, bu ne duruştur, gözler şimşekleşiyor Ufuk bayraklaştı, cihan dalgalanıyor. Silkin Ey Palandöken, dök başından kar´ını Dadaş oynarken, senin gösterir vakarını Vur !davulcu, candan coşsun dadaşım Çal zurnacı, oynasın dadaş, dönüyor başım
Balıkçılar ağ atıyor- Aras Nehri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder