ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

OLTU

ERZURUM İLİ OLTU İLÇESİ
OLTU İLÇE TANITIM
oltu
erurum oltu
oltu erzurum
OLTU İLÇE TARİH
OLTU'NUN TARİHİ Tarihi kaynaklarda Olti'k, Oltu'm, Okhti'k veya Oltu'si (Olti'ler) diye geçen Oltu'nun tarihi günümüzden yaklaşık olarak 3000 yıl öncesine dayanır.
Tarihi devirler boyunca çeşitli devletlerin egemenliği altında kalan, Oltu başlangıçta bir kale yerleşmesi olarak kurulmuş, daha sonra uzunca bir dönem kale ve dış surlar içerisinde gelişmesini devam ettirmiş, bir ara Çıldır Sancağının merkezi olmuştur. Kuskusuz bu durum Oltu'nun stratejik bir konumda yer almış olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü yerleşim yeri Doğu Anadolu Bölgesini, Kuzey Doğu Karadeniz kıyılarına, Kuzey doğuda ise
Kafkaslara bağlayan eski yollara Kontrol altında tutabilecek bir konumda bulunmaktadır. Böylesine tarihi ve coğrafi bir öneme haiz bir bölgenin araştırılması, incelenmesi elbette çok büyük çabalar gerektirmektedir. Bu çalışma hazırlanırken tek düşünülen şey yüzyılların ihmaline uğramış, kahramanlar diyarı ilçemize ufakta olsa hizmet etmektir. Amaç Türk milli mücadele tarihinde, uzun bir tarihi geçmişe sahip Oltu'nun da şerefli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır.
 Oltu ismi Kıpçakların bir boy veya oymağından gelmektedir. Ayrıca bu ad Dağıstan' ın güneyinde oturan Küçük Şirvan Bölgesi' nde bir kasaba ve küçük bir köye de verilen isimdir. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Alpaslan' ın komutanlarından Ebul-Kasim Erzurum yöresinde Saltuklu' lar Beyliğini kurunca, 1080 tarihinde Emir Ahmet Oltu' yu işgal ederek Türklerin eline geçmesini sağlamıştır. 1878 Ayestefanos Antlaşmasi ile Oltu Rusya' ya bırakılmıştır. 1917 Bolşevik ihtilali ile Ruslar çekilirken burasını Ermenilere bırakmış. 1917 Rus ihtilalinden sonra Oltu'nun yönetimi Ermeni Icra Komitesinin eline geçmistir. Ruslar tarafindan Oltu'ya yerleştirilen Ermeniler
40 yıl boyunca yerli halka zulüm etmişlerdir. 1918 yılında işgalden kurtulmak amacıyla Oltu İslam Komitesi kurulmuş ve 25 Mart 1918'de Ermeniler sınır dışı edilmiştir. Bu tarih Oltu' nun kurtuluşu olarak kutlanmaktadır. Kurtuluş mücadelesi sonrası kurulan Oltu Şura Hükumeti 17 Mayıs 1920' de TBMM Hükumetine katılmıştır. 1926 yılında Oltu ilçe statüsüne kavuşmuştur.
OLTU İLÇE COĞRAFYA
 COĞRAFİ YAPI Coğrafi yapısına gelince Oltu İlçesi, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğusunda yer alır. Ancak yüzölçümünün çoğunluğu Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içerisindedir. Oltu Çayı vadisinde kurulan ilçe 1380 Km2 lik yüzölçümüne sahiptir. Rakımı ise 1275 metredir. İlçenin doğusunda Şenkaya, kuzeydoğusunda Olur, kuzeyinde Yusufeli ve Uzundere, batısında Tortum ve güneyinde Narman İlçeleri bulunmaktadır. İlçe konum olarak 41-59 doğu boylamları ile 40-34 kuzey enlemleri arasında yer alır. Coğrafi bakımdan dağlık ve ormanlık bir yapıya sahiptir.
En yüksek tepeleri Akdağ 3030, Kırdağ 2000 m.dir. İlçenin batısında Uzundere İlçesi Yayla Mahallesinden başlayan ve doğuya doğru alçalarak genişleyen vadinin alt kısmındaki topraklar alüvyonlu verimli topraklardır. İlçede vadi boyunca yükselen 50-500 mt civarında irili ufaklı tepeler bulunmaktadır. İlçeyi ikiye bölen Oltu Çayı, Uzundere İlçesi Yayla Mahallesinden çıkan Sivri Dere ile İlçenin batısından gelen Narman Çayı İlçenin 5 km. batısında birleşerek Çoruh Nehrine akmaktadır. Yaz aylarında suyu azalmaktadır. İlçe rakımının düşüklüğü nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin sert kara iklimine Oltu Vadisi boyunca rastlanmaz. Yüksek kısımlar ile
vadi boyu arasında iklim farkı önemli derecededir. İlçede yıllık sıcaklık ortalaması 10.2 C dir. En yüksek hava sıcaklık Temmuz-Ağustos aylarında olup 1998 yılında en fazla sıcaklık ayı 31.4 C olmuştur. En düşük hava sıcaklığı ortalaması Aralık, Ocak, Şubat ayları itibarı ile 9.3 C dir. İlçede yazlar sıcak ve kurak kışlar ise az yağışlıdır. Yıllık yağış ortalaması ( Son 10 yıllık ) 29.6 M3 kg.dır. Rüzgarlar genellikle kuzey yönünden eser ve ortalama hızı 2.0 kt/sn (Kuvvet/saniye) dir.Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür. İlçe ormanlık alanlarında sarıçam, karaağaç, pelit ve kavak gibi ağaç türlerine rastlanır. Oltu Vadisi boyunca söğüt, kavak ve meyve ağaç toplulukları bulunur. Gittikçe azalan orman örtüsü sebebiyle İlçe ve çevresinde erozyon olayı mevcuttur
 OLTU İLÇE EKONOMİ
EKONOMİ Oltu İlçesi çevresi ile beraber 4 ilçenin ekonomik faaliyetlerinin merkezi durumundadır. Halkın % 75’i tarım, hayvancılık, madencilik diğer kesimi ise sanayi ve ticaretle iştigal eder. Tarım arazisi miktarı 240.000 dekar olup, ancak bunun 76.000 dekarı sulanabilir durumdadır. İlçenin 70.748 hektar orman alanı vardır. 2008 yılında orman emvallerinden 2838 ster yakacak odun, 6276 m3 Tomruk, 634 m3 Tel direği, 2090 m3 Maden direği ve 152 m3 sanayi odunu üretimi yapılmıştır. İlçede ekilebilir tarım arazisi 3 bölgesel grupta toplanmaktadır. İlçemizde 2009 yılı sonu itibarıyla 18774 adet büyükbaş 682 aded keçi, 15621 aded koyun, 34510 adet kümes hayvanı, 1080 tırnaklı hayvan, ( At, Eşek, Katır ), 12045 adet arılı fenni kovan bulunmaktadır.
2009 yılı içerisinde 37662 büyükbaş, 15111 küçükbaş hayvana Şap aşısı, 250 büyükbaş hayvana anhtrax aşı, 1000 adet Brusella genç aşısı, 5500 adet Yanıkara, 354 kedi köpek ve 42 adet sığıra olmak üzere toplam 936 adet kuduz aşısı, 2008 yılı sonu itibariyle 392 adet suni tohumlama yapılmıştır. İlçemizde 2009 yılı itibarıyla 91450 ton buğday, arpa, 63 ton çavdar, 567 ton mısır, 2235 ton şeker pancarı, 7000 ton patates, 187 ton kuru fasulye, 180 ton kuru soğan, 1188 ton fiğ, 9150 ton yonca, 1872 ton korunga, 712 ton elma, 280 ton armut, 100 ton vişne, 128 ton kiraz, 92 ton şeftali, 22 ton erik, 146 ton ayva, 640 ton dut, 60 ton üzüm ve 4 ton çilek üretimi yapılmıştır. Oltu Taşı çıkarılması ve işletmeciliğinde 1000 civarında aile geçimini bu işkolundan sağlamaktadır. İlçede 2009 yılı itibariyle 1254 gelir vergisi mükellefi, 89 kurumlar vergisi mükellefi,
5794 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi, 518 KDV mükellefi, 7 adet K.İ.T Mükellefi ve 32 adet Serbest Meslek Kazanç Mükellefi bulunmaktadır. Vergi tahakkuk toplamı 10,315,446,38 TL., Tahsilat ise 8,650,355,71 TL. Olarak gerçekleşmiştir. Tahsilât oranı % 84 dür. Ekonomik faaliyetlere T.C Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi çeşitli faaliyetleri ile katkı sağlamaktadır. İlçede 140 işyeri kapasiteli küçük sanayi sitesi mevcuttur. Olur, Narman ve Şenkaya ilçelerine merkezi konumda olan, Karadeniz bölgesine yakınlığı nedeniyle ılıman bir iklimin hâkim olduğu ve Türk Cumhuriyetlerine yakınlığı nedeniyle ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için ideal bir yer olan Oltu ilçemizde Organize Sanayi
Bölgesi yer seçimi çalışmalarını 2001 yılında tamamlamış olup, ilçe merkezine 2.5 km mesafede 125 hektar büyüklüğünde bir alan üzerine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı ve Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca yürütülmektedir. 2001 yılında özelleştirme kapsamında kapatılan kömür ocakları İlçe ekonomisi açısından çok büyük öneme haiz olması nedeniyle ocaklarının yeniden faaliyete geçirilmesinin ilçe ekonomisi ve istihdamın sağlanması açısından büyük önem taşıması nedeniyle
Oltu Kaymakamlığı, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek atıl duruma düşen kömür ocaklarının yeniden işletmeye açılarak istihdama ve ilçe ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla Kömür sahalarını 16.07.2004 tarihinde özelleştirme kapsamında, 1 trilyon 200 milyar TL + KDV fiyatla satın almıştır. Oltu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Oltu Kömür A.Ş de %18 hisseyle 2. büyük ortak konumundadır. Oltu Kömür A.Ş’nin halen 285 çalışanı vardır.
 OLTU İLÇE NÜFUS
 NÜFUS İlçe merkezinde 20,305, köylerde 11,913 olmak üzere toplam 32,208 kişi ilçemizde yaşamaktadır. Okuma-yazma oranı % 90 ‘dır. SOSYAL YAPI İlçe merkezinde 6230’u Mesken, 1350 işyeri ve 182 kamu binası bulunmaktadır. Genellikle binalar karkas, yığma, kargir ve yığma taş olarak inşa edilmiş olup, son yıllarda düzenli ve planlı konut yapımı devam etmektedir. İlçe halkın %75 i geçimini tarım, hayvancılık ve madencilik kaynaklarından sağlamakta, diğer kesim ise küçük sanayi ve ticaretle iştigal etmektedir
 OLTU İLÇE ULAŞIM
 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI Oltu İlçesi Erzurum İline l14 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Erzurum- Ardahan- Kars- Artvin Devlet Karayolu şehir içerisinden geçmektedir. 65 köy yolunun 58’i stabilize olup, 13 köyümüzün yolu asfalttır. Ulaşım hizmetleri İlçemizde bulunan Karayolları 127.Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi Bakımevi tarafından yürütülmektedir. Karayolları 127.Şube Şefliği hizmetleri çeşitli tipte 35 araç ve 39 personeli ile yürütülmekte olup,
 sorumlu olduğu yol ağı 534 km dir. İl Özel İdaresi bakımevi hizmetleri 10 araç ve 23 personel ile yürütülmektedir. İlçe merkezinde Dms 100–200 telefon santrali bulunmaktadır. Merkez abone sayısı 5600 adettir. İlçeye bağlı köylerin tamamı otomatik telefon görüşmesine kavuşmuştur.
İçemizde RTÜK kararı ile müsaade edilen Çağrı FM ile Süper FM radyoları yayın hayatını sürdürmektedir. Bunun dışında günlük olarak yayın hayatını sürdüren “Oltu’nun Sesi” gazetesi bulunmaktadır.
oltu resimleri
oltu fotoğrafları
http://organikersag.blogspot.com.tr/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder