ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

HINIS

ERZURUM İLİ HINIS İLÇESİ
HINIS İLÇE TANITIM
hınıs
erzurum hınıs
hınıs erzurum
HINIS İLÇEMİZ
HINIS ADI NERDEN GELMEKTEDİR
Hınıs adı, Arapça “ Hısn“ yani Kale kelimesinden gelmektedir. 1910'lara kadar ismi Hınıs olarak geçmekte bundan öncesinde ise
 Safevi döneminden önce yaşamış bir kavime ait yazıta göre ise Kıns (bir rivayete göre ise Huns) olarak geçmektedir. Hınıs yerleşiminin tarihsel geçmişi ile ilgili fazla bilgi olmamakla beraber, yöre ile ilgili en eski yazılı kayıtlar M.Ö. 1400'lü yıllara dayanmaktadır.
 Uzun süre Ermenilerin ve İranlıların hakimiyetinde kalan İlçe, daha sonra Bizanslıların eline geçmiştir. Yüzyıllarca Ermeni, toplulukların yerleşim yeri olmuştur. 1071 Malazgirt Zaferi ile Selçuklu hakimiyetine girmiş olup, daha sonra İranlılar’ın eline geçen
Hınıs, Osmanlı İmparatorluğunun büyüme döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Kısa bir süre Rus işgalinde kalmış ise de 14 Mart 1918 tarihinde tekrar Türkiye topraklarına dahil olmuştur
HINIS İLÇE SAĞLIK
. SAĞLIK
Jandarma sorumluluk bölgesinde sağlık evleri mevcut olup yalnızca Halilçavuş Sağlık ocağı, Ketenci Sağlık ocağı ve Bellitaş sağlık ocakları hizmet verebilecek durumdadır. İlçe merkezinde merkez Sağlık ocağı ve Devlet Hastahanesi mevcut olup, (1) adet Uzman Doktor bulunmaktadır.. Pratisyen doktor sayısı yeterli olup İlçe merkezinde (3) adet Eczane mevcuttur. İki adet Özel doktor polikliniği mevcut Olup sağlık hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgiler Hınıs Devlet Hastanesi Baş Hekimliğinden elde edilebilir.
HINIS İLÇE SPOR
 GENÇLİK VE SPOR
 Bölgede sanayi tesislerinin yetersiz oluşu nedeni ile genç nüfusun büyük bir bölümü büyük şehirlere ve yurt dışına çalışmak amacı ile göç etmiştir. Spor tesisleri olarak ilçe merkezinde kapalı spor salonu ve halı saha mevcut olup, genç nüfusun büyük bir bölümü futbol ve bilardo gibi sporlarla karşı ilgi duymaktadır.
HINIS İLÇE ULAŞIM
 ULAŞIM VE ALTYAP
I Devlet Yolları : Bölgeyi ERZURUM ve Muş illeri ile KARAÇOBAN ilçesine bağlayan devlet yolları mevcuttur. Hınıs İlçesi, Erzurum iline 145, Muş iline 110, Karaçoban ilçesine 35, Varto ilçesine 44, Tekman ilçesine 65, Karayazı ilçesine 78 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Hınıs ilçe sınırları içerisinde 58 km. devlet, 23 km. il yolu 958 km ise köy yolu olmak üzere toplam 1039 km karayolu mevcuttur. Bu yolların 81 km.si asfalt, 172 km si stabilize,
786 km.si ise toprak yoldur. Köy Yolları: Tüm yerleşim birimlerine karayolu ile ulaşımı sağlayacak ham ve stabilize yollar mevcut bulunmaktadır. Kış aylarında kapanan özellikle yüksek yerlerde bulunan köy yolları köy hizmetlerine ait ekipler tarafından açılmaya çalışılmaktadır.

Erzurum’un güneydoğusunda yüksek bir platoda yer alan Hınıs, Hınıs-Varto çöküntü alanının kuzeydoğu kesimindedir. Bingöl ve Hamurpert Dağları bölgeyi engebelendirmektedir.
İlçedeki belli başlı akarsular Haftrenk Çayı, Ambarcı Dresi, Kilise Dresi, Nacaran çayı, Holhisar ve Halilçavuş çaylarıdır. Bingöl Dağlarından kaynaklanan Hınıs çayı doğu-batı doğrultusunda akarak Hınıs Ovasından geçer ve ilçe sınırları dışında Murat Nehrine katılır. İlçedeki Hınıs
 Ovası tarıma elverişli alanıdır. Ayrıca Bingöl Dağları üzerinde de irili ufaklı bir çok göl bulunmaktadır.
Erzurum’a 150 km. uzaklıktaki ilçenin denizden yüksekliği 1.720 m.dir. Yüzölçümü 1.799 km2, toplam nüfusu 53.950’dir.
İlçede genel olarak sert karasal bir iklim sürmektedir. Kasım-Aralık ayları arası kışın en şiddetli geçtiği zamandır. İlçe,deprem kuşağı üzerinde olup, 1959-1966 yıllarında iki büyük deprem geçirmiştir.
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Hınıs Ovasında buğday, şeker pancarı, patates, arpa, çavdar, baklagiller, elma ve soğan yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta koyun ve sığır besiciliği yapılmaktadır. Dünya Bankası destekli proje çerçevesinde yörede hayvancılık geliştirilmektedir. Hayvansal ürünler arasında süt ürünleri, yapağı,kıl ve deri bulunmaktadır. Köylerdeki el tezgâhlarında halı ve kilim dokunmaktadır. İlçedeki linyit yatakları işletilmektedir.
İlçenin tarihi kesinlik kazanamamıştır. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) buraya Türkmen boyları yerleştirilmiştir. İlhanlıların da bir süre yöreye hakim oldukları burada bulunan Hınıs Kalesinden anlaşılmaktadır. Hınıs’ın dışındaki diğer yerleşim alanları gibi yöre, İranlılar 
ile Bizanslılar arasında el değiştirmiştir. Osmanlıların ne zaman egemen oldukları konusunda tam bir bilgi yoktur. Büyük olasılıkla Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi dönüşünde Osmanlı topraklarına katıldığı sanılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hınıs Kalesi onarılmıştır.
XIX.yüzyılda Erzurum vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Hınıs, 1916’da Rus işgaline uğramış, Rus İhtilali’nin olmasıyla da 1918’de yeniden Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Hınıs Belediyesi Cumhuriyetten önce kurulmuştur.
İlçede bulunan belli başlı tarihi eserler; Hınıs Kalesi , Ulu Cami ve Hınıs Kilisesi'dir.

İlçenin tarihi M.Ö. 1400 yıllarına dayanmakta olup, uzun süre İranlıların hâkimiyetinde kalmış ve daha sonra Bizanslıların eline geçmiştir.1071 yılında Selçuklu Sultanı Alpaslan'ın Malazgirt savaşını kazanması ile Hınıs Türk hâkimiyetine geçmiş daha sonra tekrar İranlıların eline geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun büyüme döneminde Anadolu Birliği sağlanırken Hınıs tekrar Türk hâkimiyetine girmiştir.
Kısa bir süre Rus işgalinde kalan ilçemiz işgalcilerin temizlenmesi ile 14 Mart 1918 de tekrar vatan topraklarına katılmıştır. Hınıs medeniyetler tarihinde önemli bir yere sahip olan ulusların bıraktığı tarihi eserlerle sahip olup Dereiçi Camii sadece bunlardan birisidir.
İdari Yönden bağlı olduğumuz Erzurum İlinin Güneyinde yer almakta olup, İl Merkezine Erzurum –Muş karayolu üzerinden 150 km, Hınıs – Karayazı – Erzurum karayolu üzerinden 170 km uzaklıktadır.
İlçemizin Doğusunda Karaçoban İlçesi, Güneyinde Varto ve Bulanık, Batısında Varto ve Tekman İlçesi, Kuzeyinde Tekman ve Karayazı ilçeleri vardır.
İlçemizin yüzölçümü l799 km², rakımı ise 1720 metredir. Etrafı dağlarla çevrili orta kısmı ise engebeli bir ovadır. İlçemizde genel olarak sert karasal bir iklim hüküm sürmekte olup, sıcaklığın –40 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 25-30 cm’ ye kadar ulaştığı Ocak-Mart ayları 
arası kışın en şiddetli geçtiği dönemdir. Kış aylarında dağlık kesimdeki köy yollarının ulaşımı zaman zaman durmakta olup devlet hizmetlerinin köylere götürülmesinde zorluklar yaşanmaktadır. İlçemiz deprem kuşağı üzerinde olup, 1959-1966 yıllarında iki büyük deprem geçirmiş ve 1966 yılındaki depremde 123 kişinin öldüğü tespit edilmiştir.
İlçemizdeki önemli dağlar, Bingöl ve Hamurpert dağları olup, önemli akarsuları Haftrenk çayı, Ambarcı deresi çayı, Kilise deresi çayı, Nacaran çayı, Kolhisar ve Halilçavuş çaylarıdır. www.Hinis.com.tr
HINIS İLÇE SOSYAL YAPI
Sosyal yaşantı 
Kış şartlarının ağır olması, kış mevsiminde özellikle geceleri havaların çok soğuk olması, ailelerin dar gelirli olması, işsizliğin yoğun olması nedenlerinden dolayı vatandaşlar genellikle evlerine kapanmakta olup, işinden evine evinden işine gitmektedirler. Bu durum haliyle sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemekte olup sosyal hayat sadece komşuluk ilişkileri ve kahvehane kültürü ile sınırlı kalmakta idi;
Yaz aylarında ilçe kaymakamlığının yaptığı sosyal etkinlikler bu durgunluğu bir nebze gidermektedir. Kaymakamlığımızla birlikte diğer kurumlarında bu yönde yaptıkları çalışmalarla sosyal alandaki zorlukları aşma noktasında bir hayli yol almış bulunmaktayız. İlçemizde içerisinde yüzme havuzu bulunan, kayakla gezinti imkânına sahip olan Erzurum ilinde de en göze çarpan bir parkımız bulunmaktadır.
Hınıs ilçesinin deprem kuşağında olması ve 1959-1966 yıllarında iki büyük deprem geçirmesinden dolayı vatandaşlar tarafından uzun yıllar boyunca konut alanında ciddi manada yatırım yapılamamıştır. Ayrıca ilçemizde önceki yıllarda yaşanan yoğun terör olayları ve terör korkusu konut
 yapımını olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak son yıllarda terör olaylarının son bulması ve terör nedeniyle batı illerine göç eden vatandaşlarımızın az da olsa ilçemize geriye dönmesi ile birlikte konut yapımında olumlu yönde gelişmeler kaydedilmektedir. İlçemizde TOKİ tarafından yaptırılan 96 adet konut İlçede konut ihtiyacını büyük ölçüde rahatlatmıştır.
Köylerde ise, konutlar yığma binalar olup, ekonomik yaşayışın gereği olarak ahırlarla yan yana bazen iç içedir. merkez ve köylerin bir çoğunda çalışan memurlara lojman olanağıda sunulmakdadır.
HINIS İLÇE EĞİTİM
Eğitim 
Daha önceleri derme çatma binalarda sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri 1948 yılında ilçe merkezinde yapılan Atatürk İlköğretim Okulunun eğitim –öğretime açılması ile ilk defa modern anlamda binalarda yapılmaya başlanmıştır.
Hali hazırda ilçemizdeki eğitim-öğretim hizmetleri 56 birleştirilmiş sınıf, 4 ü ilçe merkezinde olmak üzere 14 ilköğretim okulu, 1 adet Y.İ.B.O. olmak üzere 75 adet okulda toplam 227 derslikte yapılmaktadır. 2002 yılında müstakil bir binada eğitim-öğretime açılan 100 öğrenci kapasiteli anaokulunda 35 öğrenciye okul öncesi eğitim verilmektedir. Orta öğretim de ise 1 adet Çok Programlı Lise, 1 adet Anadolu Lisesi
, 1 adet İmam Hatip Lisesi, 1 adet Endüstri Meslek Lisesi ve 1 adet Kız Meslek Lisesi olmak üzere toplam 5 okulda 40 derslikte eğitim-öğretime devam edilmektedir. İlköğretim kurumlarında 5693, orta öğretim kurumlarında 721 öğrenci olmak üzere toplam 6414 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. İlköğretim kurumlarımızda 171 ‘si asıl 3 ‘sı vekil 101 sözleşmeli olmak üzere 275 öğretmen, orta öğretim kurumlarımızda 47 öğretmen olmak üzere toplam 315 öğretmenle eğitim-öğretim hizmetleri sürdürülmektedir.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde sosyal, kültürel, mesleki-teknik eğitim ve okuma yazma alanlarında açılan 53 kursta 1291 kursiyere eğitim verilmektedir.
Atatürk Üniversitesine bağlı olarak 1998 yılında açılan Hınıs Meslek Yüksek Okulu’ nda 3 bölümde toplam 125 öğrenciyle eğitim –öğretime devam edilmektedir.
HINIS İLÇE EKONOMİ
Ekonomik Durum 
İlçemiz ekonomisine tarım ve hayvancılık hâkim olup mera ve yaylalar geniş alanlar kaplamaktadır. Meyvecilik yok denecek kadar az miktarda olup sebze tarımı yer yer yapılmaktadır. İlçemizde 16 köyde şeker pancarı ekimi yapılmaktadır.
İlçemizde 125.000 hektar çayır ve mera bulunmaktadır. Yılda 8.400 hektar buğday 5.136 hektar arpa ekimi yapılmaktadır. Tarım arazisi olarak kullanılan alanların kıraç ve iklim koşullarının elverişsiz olması nedeniyle üretimi yapılan bitkilerden de Türkiye ortalamasının altında verim alınmaktadır. Bu da çiftçilerimizin gelir düzeyinin düşmesini, doğal olarak ta tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemektedir. 
26.870 bin büyük baş, 48.950 bin küçük hayvan bulunmaktadır. 2006 yılı DGD ödemeleri 1.725.546,75 YTL olup, 2113 kişi yararlanmıştır. Yem Bitkileri Desteklemesinden 547 çiftçimiz faydalanmıştır. Toplam destekleme miktarı 1.530.790,44-YTL’dir Yem bitkileri desteklemeleri kapsamındaki alet ve makine desteklemelerinden toplam 35 çiftçimiz faydalanmıştır. Toplam destekleme miktarı 24.366.YTL’dir.
İlçemizde yaklaşık 2143 vergi mükellefi olup, 2007 yılı genel tahakkuk miktarı yaklaşık 167.274,94.-YTL, toplam tahsilât miktarı ise 90.773,82.-YTL olup, tahsilât-tahakkuk oranı %74 civarındadır. 2007 yılı sonu itibarıyla bütçe giderleri yaklaşık 19.001.102,98.-YTL, bütçe gelirleri ise yaklaşık 3.536.221,47.-YTL olup, bütçe giderlerinin karşılama %18 civarındadır. Banka olarak T.C.Ziraat Bankası faaliyetini sürdürmektedir
HINIS İLÇE ALTYAPI
Altyapı 
Hınıs İl merkezi ve komşu İl ve İlçelere düzenli yollarla bağlıdır. Erzurum İl yollu 150 km olup, asfalttır. Muş bağlantı yolu 100 km olup, asfalttır. İlçemizde 1960 yılından bu yana Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 128.Şube Şefliği faaliyet göstermektedir. Köy hizmetleri yol ağına bağlı 958 km stablize yol mevcut olup, yolu asfalt olan 4 köyümüz Karayolları ağına bağlı toplam 81 km asfalt yolumuz mevcuttur.
İlçemizde Erzurum'dan gelen 154.000 kW/ saatlik elektrik şebekesi bulunmaktadır. Bütün yerleşim birimlerimizde elektrik bağlantısı vardır.
İlçemiz merkezinin içme suyu şebekelerden sağlanmaktadır. Toplam 84 köyümüzün 57 ‘sinde şebeke suyu mevcut olup diğer köy ve mezralarımızda vatandaşlarımız içme suyunu çeşmelerden temin etmektedir.
1993 yılında başlayan kanalizasyon ağı döşemesi kısa zamanda büyük bir aşama kaydederek yaklaşık olarak ilçemizin %75’ ine kanalizasyon şebekesi döşenmiştir. Birçok köylerimizin KÖYDES çalışmaları sayesinde alt yapısı modern bir yapıya kavuşturulmuştur.
HINIS İLÇE KÖYLERİ VE BELDELER
Beldeler: Halilçavuş
Köyler:
Acarköy • Akbayır • Akçamelik • Akgelin • Akgöze • Akören • Alaca • Alagöz • Alınteri • Abdalan • Alikırı • Altınpınar • Arpadere • Avcılar • Başköy • Bayırköy • Bellitaş • Beyyurdu • Burhan • Çakmak • Çamurlu • Çatak • Çilligöl • Dağçayırı • Demirci • Derince • Dervişali • Dikili • Divanhüseyin • Elbeyli • Elmadalı • Erence • Esenli • Göller • Güllüçimen • Gürçayır • Güzeldere • Hayran • Ilıcaköy • İsmail • Kalecik • Karaağaç • Karabudak • Karamolla • Kazancı • Ketenci • Kızılahmet • Kızmusa • Kongur • Meydanköy • Mezraa • Mollacelil • Mollakulaç • Mutluca • Ortaköy • Ovaçevirme • Ovakozlu • Parmaksız • Pınarköy • Saltepe • Sıldız • Söğütlü • Sultanlı • Suvaran • Şahabettinköy • Şahverdi • Şalgamköy • Tanır • Tapuköy • Taşbulak • Tellitepe • Tipideresi • Toprakkale • Toraman • Uluçayır • Uyanık • Ünlüce • Yamanlar • Yaylakonak • Yelpiz • Yeniköy • Yeşilyazı • Yolüstü
 Hınıs ilçesi Erzurum ilinin en soğuk bölümünde bulunduğu için kış mevsimi yılın yarısından daha uzun süreyi içine alır. Bölgede çok sert bir kara iklimi hüküm sürer. Ekim ayında düşmeye başlayan sıcaklık değerleri özellikle Ocak ayında ortalama olarak -8.3 dereceye kadar düşer. Kar yağışlı olan bu devre şiddetli soğuktur. Etkisini Nisan ayına kadar sürdürür. Buna karşılık çok kısa süren yaz devresi ise oldukça sıcak geçer. Sıcaklık : Hınıs’ ın yıllık ortalama sıcaklığı 8,5 derece olarak tespit edilmiştir. En yüksek sıcaklık ortalaması 15 derecedir.
 En sıcak ay ağustos ayıdır. 30 derece üstündeki tropikal günlerin sayısı 8,5'dur. 25-30 derece arasındaki yaz günlerinin sayısı 55,3'dür. Bu günlerde Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Toprak üstü ortalama sıcaklık 204,4 gün 5 derece, 149,2 gün 10 derecedir. Donlu günlerin ortalaması 156,6'dır. Aralık ve Ocak ayları bütünü ile donlu günlerle geçmektedir. Şiddetli donlu günleri Kasım, Aralık,Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca devam etmektedir. 0 derece ve altındaki en erken donlu günler Ekim ayı sonunda başlamakta ve Mayıs ayı ortalarında sona ermektedir. Son 30 yıllık meteorolojik vasatlara göre Hınıs yıllık ortalama sıcaklığı 4.9 olarak tespit edilmiştir. Bu uzun rasat devresi içinde termometrelerin eylül ayında -3.8 dereceye, ekim ayında
-12 dereceye, aralık ayında ise -30 dereceye düştüğü olmuştur. Basınç : Hınıs' da en yüksek basınç 587,8 mm., ortalama basınç 607 mm. olup, basıncın düşük olduğu görülmektedir. Yükseklere çıkıldığında havakürenin kalınlığı ve yoğunluğu azalmaktadır. Rüzgar : Bölge genellikle Sibirya antisiklonu ve Basra siklonu etkisi altındadir.
 Kış aylarında Sibirya antisiklonu etkisinde bulunmaktadır.Rüzgar ise SE (Kesişleme), SW (Lodos), S (Kıble) yönlerindedir. İlkbaharda Sibirya antisiklonu etkisini azaltır, kararsız bir rüzgar ve sıcaklık hüküm sürer. Mayıs ayı sonlarından itibaren kararsız hallerde ortadan kalkarak Asya'dan gelen geçici teşekkül eden
termal siklon merkezinin altına girer. Rüzgarlar Güneydoğusu (Poyraz) ve Yıldız yönlerindedir. Sonbaharda Basra termal siklonu etkisi altına girer. Rüzgarlar Kesişleme ve Kıble yönlerinde esmektedir. Ortalama rüzgar hızı 2,8 m/sn'dir. Bu ortalama değerlerin yanındaki en yüksek rüzgar hızının 13,7 m/sn ile 27,7 m/sn arasında da değiştiği görülmüştür.
 Nem : Nisbi nem ortalaması %61'dir. Kenti etkileyen basınç merkezlerinin sık sık değişmesi, sıcaklığın fazla düşük olması nedeniyle nem aynı seviyede kalabilmektedir. Su : Kar en erken Ekim ayı sonlarına doğru yağmaktadır. Mayıs ayı ortalarına kadar devam eder. Yıllık toplam yağış 452,8, yağışlı gün sayısı 120,4'dür. En az yağış alan aylar Ağustos-Eylül, en çok şağış alan ay ise Mayıs ayıdır.
Kar örtüsünün ortalama kalınlığı 50 cm. olmakla birlikte bu kalınlık şehir dışında 78 cm.daha yüksek yerlerde ise 1-1.5 metreye kadar çıkmaktadır. Hınıs’ da yılın 79,7 günü açık, 200,8 günü bulutlu, 84,7 günü ise kapalı geçmektedir. Kar yağışlı günleri sayısının 50,1 olduğu Hınıs ilçe merkezi yılın 113,6 günü karla kapalı bulunmaktadır. Yine ilçede 15,9 günün sisli, 7,5 günün dolulu, 41,5 günün ise kırağlı geçtiği belirlenmiştir.

1 yorum: